City Makers Summit in Amsterdam

Organisaties van inwoners van Europese steden, sociale entrepreneurs en kennisinstituten kunnen als stadmakers bijdragen aan de Europese Agenda Stad. Daarom zijn minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) vrijdag 27 mei bij de opening van de ‘City Makers Summit’ in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. De Summit is van 27 tot 30 mei.

Minister Plasterk nam om 16.00 uur het eerste exemplaar in ontvangst van het Magazine ‘New Europe #1’, met daarin de City Makers Agenda, samengesteld met en voor Europese stadmakers als bijdrage voor de Europese Agenda Stad. Niesco Dubbelboer leidt vervolgens een discussie met Nederlandse gemeentebestuurders over wat Nederlandse gemeenten en de Nederlandse overheid kunnen en willen betekenen rond de ontwikkeling van stadmakers in de steden. Rond 19.00 uur bespreekt minister Koenders het thema ‘Europa en de burgers’.

Europese Agenda Stad

De Europese Agenda Stad moet ertoe leiden dat Europese steden meer invloed krijgen bij EU-regelgeving, toegang tot fondsen en kennisuitwisseling. Afspraken over de uitvoering van de agenda worden opgenomen in het Pact van Amsterdam.

Het Pact moet bijdragen aan een nieuwe innovatieve werkmethode waarbij lidstaten, de Europese Commissie, EU-instituties, lokale en regionale overheden samenwerken om knelpunten in de regelgeving in kaart te brengen en aan te pakken. Binnen partnerschappen onderzoeken die verschillende partijen hoe de EU haar beleid kan verbeteren om steden beter in staat te stellen de meest dringende en complexe problemen aan te pakken.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *