Dag van de Stad gaat op 9 oktober in Arnhem de wijk in

Beeldmerk DvdS 2023 Arnhem

Met het concertgebouw Musis als thuis en uitvalsbasis bekijken we op maandag 9 oktober de stad Arnhem van dichtbij. Tijdens de zevende Dag van de Stad nodigt Arnhem jou onder andere uit om mee de wijk in te gaan. Want in de wijk wordt alles zichtbaar. De grote transitieopgaven van deze tijd, maar ook de energie en de inspiratie om die uitdagingen aan te pakken.

De stad van dichtbij

De opgaven in onze steden zijn divers en complex. Hoe vang je de klappen van de klimaatcrisis op? Hoe pak je op wijkniveau de ongelijkheid aan? Hoe kunnen we wonen haalbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners? Arnhem nodigt jou tijdens de Dag van de Stad uit om buiten de gebaande paden te gaan. En om mee te denken over hoe we jouw stad en ons land zo kunnen inrichten dat we sterk en veerkrachtig om kunnen gaan met verschillende uitdagingen.

Elkaar ontmoeten is het hart van de Dag van de Stad. Een dag die je elk jaar samen met andere stedelijke professionals, ambtenaren, bestuurders, wetenschappers, ondernemers, kunstenaars en inwoners maakt. We zien je dus graag op maandag 9 oktober in Arnhem.

Programma

Tijdens de Dag van de Stad gaan we in gesprek over actuele thema’s en werken we samen aan oplossingen. Naast het aanbod van vertrouwde programmaonderdelen als de last lectures en ontwerpateliers, gaan we Arnhemse wijken in. Om van dichtbij kennis te maken met de opgaven die daar spelen en met de mensen die hier hun tanden in zetten. 

Lef laten zien maar ook leren van anderen

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur en locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp: “In Arnhem doen we het anders. Soms radicaler, soms door op een andere manier te kijken naar problemen en oplossingen. Ik kijk er ontzettend naar uit om dit aan stedelijk Nederland te laten zien en samen na te denken over de grote opgaven in dit land.”

Gedrevenheid verbindt professionals

De oplossing voor grote opgaven komt zelden louter voort uit vergaderzalen op het stadhuis of het Binnenhof. Dat weet Arnhem. En dat weet ook Agenda Stad, initiatiefnemer van de Dag van de Stad. Met de thematische aanpak van de City Deals, waarbij verschillende steden voor een gedeelde opgave samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners oplossingen bedenken, weet Agenda Stad als geen ander dat de oplossing voor wereldwijde opgaven ligt bij de mensen en de steden waarin zij samenleven.

Koen Haer en Patricia Overheul, projectleiders van de Dag van de Stad, onderschrijven dat. Haer: “Keer op keer zien we hoe de gedrevenheid om opgaven verder te brengen professionals verbindt tijdens de Dag van de Stad. Iedereen doet mee en iedereen gaat verrijkt weer naar huis.” Overheul: “Arnhem is een provinciehoofdstad met opgaven waarin veel steden zich herkennen. Maar ook een stad met een ambitieus bestuur dat met een visie in verbinding toewerkt naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. En daarmee is Arnhem een gaststad naar ons hart.”

Concertgebouw Musis

Met concertgebouw Musis als thuisbasis én uitvalsbasis gaan we tijdens de Dag van de Stad in gesprek over actuele thema’s en werken we samen aan oplossingen. En we gaan Arnhemse wijken in. Om kennis te maken: met de opgaven die daar spelen en met de mensen die daar hun tanden in zetten.

Over Arnhem

Gelegen aan zowel de Rijn als de IJssel, aan de zuidrand van de Veluwe, is Arnhem nauw verbonden met de natuur. Door de vele parken is het één van de groenste steden van Nederland. Door de Slag om Arnhem, de verbeten strijd van de geallieerden tijdens operatie Market Garden, zijn Arnhem en de Rijnbrug voor altijd met de Tweede Wereldoorlog verbonden. De wederopbouw van de gebombardeerde binnenstad zorgde voor een unicum in Nederland: een trolleybus-netwerk.

Arnhem is met ruim 160.000 inwoners de twaalfde stad van Nederland. Het is een levendige stad, met veel aandacht voor een prettige leefomgeving met behoud van de natuur. De stad staat net als andere steden in Nederland voor veel uitdagingen. Zoals zorgen voor voldoende goede en betaalbare woningen en kansen creëren voor mensen die het moeilijk hebben. Daarom zet het bestuur van Arnhem stevig in op de banden met inwoners, maar ook met ondernemers en maatschappelijke organisaties. De Dag van de Stad geeft hier een mooie en zichtbare impuls aan.

Over de Dag van de Stad

De Dag van de Stad wil iedereen samenbrengen die zich professioneel of persoonlijk, betaald of vrijwillig inzet voor mensen en vraagstukken in de stad. In 2016 ontstaan vanuit het interbestuurlijke programma Agenda Stad biedt de Dag van de Stad inspiratie, innovatie en verbinding. Het doel van dit jaarlijkse event is om van elkaars successen en van gedeelde knelpunten te leren, om nieuwe ontmoetingen te stimuleren en ideeën uit te wisselen.

Na de eerste Dag van de Stad in Utrecht in 2016, volgden Amersfoort (2017) en Den Haag (2018). In coronajaar 2020 gingen we online vanuit Nijmegen, daarna hybride in Heerlen (2021) en weer live in Tilburg (2022). De Dag van de Stad wordt steevast hoog gewaardeerd door deelnemers. De editie van 2022 in Tilburg zelfs met een 8.2.

Sinds enkele jaren vindt aan de vooravond van de Dag van de Stad, de Nacht van de Stad plaats. De Nacht van de Stad is een informele en inhoudelijke kennismaking met de gaststad, vol avondexcursies en met muzikale omlijsting.

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wordt dit jaar mede-georganiseerd door gaststad Arnhem. Het succes is te danken aan het stevige partnerschap van VNG, G4 en G40, IPO, Netwerk Kennissteden Nederland, Platform31 en de rijksoverheid.

Zo blijf je op de hoogte

De komende tijd werken we hard aan een mooi programma. Weten hoe dat eruit gaat zien? Volg ons op LinkedIn, Instagram en Twitter en houd dedagvandestad.nl in de gaten voor updates.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Ik heb in Tilburg geweldig genoten van de dag van de Stad.
    Ik hoop er in Arnhem ook bij te zijn. Ik ben geen professional. Ik heb wel 32 jaar gewerkt bij sociale diensten. Midden tussen de bewoners. Nu doe ik vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis.