Dag van de Stad reist dit jaar ‘Terug naar de Toekomst’

Logo met datum DvdS 2020 Heerlen

“Als je niet weet waar je naartoe moet, kijk dan naar waar je vandaan kwam”, luidt een wijs gezegde. Nederlandse steden zijn op zoek naar antwoorden op tal van actuele vraagstukken zoals ‘Hoe zorgen we voor voldoende huisvesting en banen in groeiende steden?’, ‘Hoe bereiden we ons voor op een tijdperk waarin we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken’. Veel van deze uitdagingen lijken nieuw, maar hebben steden in het verleden ook al uitgedaagd. Daarom leren we dit jaar op de Dag van de Stad niet alleen van elkaar, maar putten we ook inspiratie uit het verleden met het thema ‘Terug naar de Toekomst’.

Hoe kan het verleden van de stad inspiratiebron zijn voor haar toekomst? Een nijpend woningtekort, een vluchtelingencrisis, leven van wind-, water- en zonnekracht. We hebben het allemaal al eens eerder meegemaakt. De coöperaties van weleer herleven in de ruim 4000 lokale burgerinitiatieven voor zorg en energievoorziening. Zo zien we de hofjes waarin alleenstaanden of ouderen elkaar opzochten en voor elkaar zorgden, weerspiegeld in hedendaagse initiatieven als de Knarrenhof. Een stadsbad creëren in het stedelijke water zoals Kopenhagen onlangs deed? In Leiden deed men het een eeuw geleden al. En de SRV-man die langzaam uit het straatbeeld verdween, is die niet teruggekeerd in de gedaante van de smalle Picnic-truck?

Zwartwit foto van SRV-wagen

Picnic-chauffeur overhandigt boodschappen aan klant

Leren van het verleden is niet hetzelfde als kopiëren. En natuurlijk was vroeger niet alles beter. Maar door de eeuwen heen kijken, met de ogen van nu; wegen wat we wel – en niét – moeten hergebruiken voor de stad van nu. Dat is wat we graag met u gaan doen op de Dag van de Stad op 26 oktober in Heerlen. Zoals elk jaar is de Dag van de Stad dé plek voor alle actuele stedelijke vraagstukken. We kijken vooruit en werken samen aan oplossingen voor nu en morgen. Of het nu gaat om klimaatadaptatie, energietransitie, woningnood, zorg, veilige wijken of grensoverschrijdende samenwerking – het vraagstuk van úw stad komt aan bod. En dit jaar dus met een historisch randje.

Maar waarom wachten tot oktober? De Dag van de Stad is immers niet alleen voor, maar ook ván stedelijke professionals. En daarom roepen we u – als ambtenaar, wetenschapper, ondernemer en actieve burger – op om samen invulling te geven aan het programma voor de Dag van de Stad.

Oproep: stuur ons je voorbeelden!

Hoewel steeds meer kantoren leeg zijn door de Corona-crisis, is de kennis natuurlijk niet weg. Daarom doen wij een oproep aan iedereen die in zijn huidige aanpak van stedelijke problematiek bewust gebruik maakt van lessen uit het verleden, of die weet welke oplossingen uit het verleden vandaag de dag ten onrechte vergeten zijn: Stuur voorbeelden en andere tips in, neem contact op! Mail ons voor eind april op [email protected]! We zijn dus nu vooral op zoek naar aanvullende inspiratie. Het gaat nog niet om concrete voorstellen voor presentaties op de Dag van de Stad. Binnenkort hoort u wanneer de inschrijving daarvoor geopend wordt op Dedagvandestad.nl.

De komende tijd maken we meer bekend over last lectures, programmering, inschrijving en andere updates rond de Dag van de Stad 2020. Houd dedagvandestad.nl in de gaten voor het laatste nieuws en noteer 26 oktober in uw agenda!

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *