Nieuwe Europese adviesdienst helpt steden bij het plannen van investeringen

Urbis (afkorting van “Urban Investment Support”) gaat steden adviseren om investeringen ter ondersteuning van hun eigen stadsontwikkelingsstrategieën beter te plannen en om gemakkelijker toegang te krijgen tot financiering.

Voor steden is het namelijk niet eenvoudig om toegang te krijgen tot financiering. Als een gemeente een specifiek project inzake sociale integratie, stadsvernieuwing of energie-efficiëntie wil opstarten, is dat voor de markt vaak te riskant of te kleinschalig. Anderzijds kan het moeilijk zijn om financiering te krijgen voor geïntegreerde stedelijke programma’s, omdat deze bestaan uit verscheidene kleine projecten in verschillende sectoren. Bovendien kunnen steden aanlopen tegen leningplafonds.

Ontwerp, de planning en de uitvoering

Urbis wil steden helpen om deze specifieke problemen op te lossen. De adviesdienst zal hen bij het ontwerp, de planning en de uitvoering van hun investeringsstrategieën en -projecten bijstaan met technisch en financieel advies op maat, ook op het gebied van innovatieve financieringsmogelijkheden. Het is de bedoeling op de korte tot middellange termijn goed onderbouwde projecten van de grond te doen komen, bijvoorbeeld op het gebied van stedelijke klimaatmaatregelen.

Logo van het EIBMaroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de energie-unie, lichtte toe: “Burgemeesters willen actie ondernemen om hun steden slimmer en duurzamer te maken. Wij zullen hen daarbij helpen via Urbis, dat het gemakkelijker zal maken om toegang te krijgen tot de investeringen die zij daarvoor nodig hebben door advies op maat te verstrekken en de weg te wijzen naar bestaande fondsen en activa. Stedelijke innovatie moet worden ontsloten, op voldoende grote schaal worden ontwikkeld en in heel Europa worden toegepast.”

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Bij de lancering van Urbis tijdens het Cities-forum 2017 in Rotterdam, zei Corina Creţu, commissaris voor Regionaal Beleid, hierover: “Urbis zal ons helpen de ambitieuze doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken die wij in het kader van de stedenagenda voor de EU hebben vastgesteld. Dankzij dit initiatief krijgen steden de nodige steun om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor hun inwoners.”

“Steden zijn meer dan ooit aantrekkingspolen: over dertig jaar zullen acht op tien Europeanen in een stad wonen,” zei Vazil Hudák, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank en verantwoordelijk voor adviesverlening en projectondersteuning aan steden en regio’s. “Gemeenten, steden en regio’s hebben naast financiële middelen ook advies nodig om slim, modern, groen en innovatief te zijn, en met de hulp van ons proefproject Urbis kunnen we daarvoor zorgen.”

Deskundigen

Urbis zal worden samengesteld uit deskundigen van de verschillende advies- en projectondersteuningsdiensten van de Europese Investeringsbank (EIB), met inbegrip van EIB-medewerkers in de lidstaten en deskundigen van Jaspers, het onafhankelijke team dat zich specialiseert in de voorbereiding van door de EU gefinancierde projecten van hoge kwaliteit.

Waar nodig zal ook een beroep worden gedaan op deskundigen die weten hoe de EU-middelen kunnen worden gecombineerd met financieringsmiddelen van nationale en lokale stimuleringsbanken en met innovatieve financieringsmogelijkheden. Tot deze mogelijkheden behoren onder meer impactinvesteringen, dat wil zeggen investeringen in ondernemingen of fondsen met het oog op een sociale en ecologische impact naast financiële winst.

Kleine als grote steden

Zowel kleine als grote steden uit alle lidstaten kunnen Urbis om hulp vragen via een webpagina die door de Europese investeringsadvieshubwordt gehost.

Urbis zal helpen bij:

  • het verbeteren van de investeringsstrategie van een stad door advies te geven over strategische planning, prioritering en verbetering van investeringsprogramma’s en projecten;
  • het uitwerken van projecten en investeringsprogramma’s tot een bankabel niveau, bijvoorbeeld door op verzoek een analyse te maken, door te helpen bij financiële structurering en door feedback te geven over ontwerpsubsidieaanvragen;
  • het verkennen van mogelijkheden voor financiering door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de fondsen voor het cohesiebeleid – die in de periode 2014-2020 meer dan 100 miljard euro investeren in stedelijke gebieden – of allebei;
  • het ondersteunen van het voorbereidende werk voor investeringsplatforms en faciliteiten om verschillende fondsen te combineren, evenals het leggen van contacten met financiële intermediairs en het ontwikkelen van uitvoeringsregelingen voor deze faciliteiten;
  • het ontwikkelen van financieringsmogelijkheden om de druk op de gemeentelijke schuld te verlichten en om gemeentelijke en particuliere verstrekkers van stedelijke diensten te helpen toegang te krijgen tot financiering.

Volgende stappen

Om te beginnen zal Urbis gebruikmaken van de bestaande advies- en projectondersteuningsdiensten van de Europese Investeringsbank en zich daarbij toespitsen op een selectie opdrachten.

In de tweede helft van 2018 zullen de EIB en de Commissie deze eerste opdrachten evalueren en de behoefte van steden aan ondersteuning van Urbis in kaart brengen. Als blijkt dat Urbis een succes is, kan worden overwogen om bijkomende middelen vrij te maken voor de voortzetting, verbetering en uitbreiding van het initiatief.

Het werk en de analyse van Urbis zullen worden meegenomen in de lopende discussie over het volgende begrotingskader voor de periode na 2020, met bijzondere aandacht voor de toegang van steden tot de fondsen van het cohesiebeleid en het beheer van deze fondsen door de steden.

Meer informatie:

Een stedenagenda voor de EU: de éénloketdienst voor steden op de website van de Europese Commissie
EIB-steun voor de stedenagenda
Het plan-Juncker
Open gegevensplatform over het cohesiebeleid

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *