De moestuin in de AEX

“Ik ben van huis uit bioloog en geloof dat wij wereldwijd aan het evolueren zijn naar een andere samenleving. We zijn ons meer bewust van maatschappelijke problemen, worden gek van onze bureaucratische systemen en willen zelf invloed uitoefenen waar het kan”, zegt Silvia de Ronde Bresser van Kracht in Nederland. “Ik vind het spannend om te kijken hoe we die beweging kunnen versnellen en hoe we het kleine kunnen herwaarderen.”

Zal het kleine het grote verdrijven?

“Het gaat vooral om een verschuiving naar de menselijke maat, lokaal samenwerken in netwerken en communities. Kleine initiatieven kunnen beter gewaardeerd worden. Ook binnen de grote ambtelijke organisaties zie je dat veel afstand niet meer werkt. Veel ambtenaren beginnen met bevlogen idealen en een vurige gedrevenheid maar verzanden na een paar jaar in de bureaucratie. We hebben allemaal minder regels nodig en er kan meer macht naar burgers. Zo komt er een meer vitale maatschappij en daar hoort een kleinere overheid bij. We willen ook minder afhankelijk zijn van grote bedrijven zoals bijvoorbeeld NUON, door zelf energie te produceren in wijken.”

Silvia de Ronde Bresser richtte Kracht in Nederland drie jaar geleden op samen met zakenpartner Gerda Dekens en een aantal netwerkpartners. “We zagen overal in de samenleving van onderop mooie initiatieven ontstaan, en we wilden die initiatieven bundelen en beter zichtbaar maken. In de afgelopen jaren zijn er wel nieuwe knooppunten gekomen, zoals bijvoorbeeld het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Maar we wilden vooral ook de maatschappelijke waarde laten zien van initiatieven. Mensen die werken in maatschappelijke initiatieven doen dit uit intrinsieke motivatie, er wordt waarde voor anderen geproduceerd en dat moet je niet onderschatten maar juist uitvergroten.”

Wat is de MAEX?

“Vorig jaar maakten we de maatschappelijke beurs index, het online platform MAEX waarin veel maatschappelijke initiatieven zitten, en waar hun waarde tot uitdrukking komt. We creëerden een visueel model dat voor iedereen helder is en waar iedereen gemakkelijk iets toe kan voegen. De bedoeling is dat je kunt zoeken op bepaalde thema’s en dat je direct de toegevoegde waarde van een project in zicht krijgt. Want wat is de meerwaarde van bijvoorbeeld een buurtmoestuin? Het is niet alleen vrijetijdsbesteding, maar levert ook een bijdrage aan sociale cohesie, een groene leefomgeving, het kan een plek zijn voor natuureducatie, soms werken er mensen met een beperking en misschien helpt het wel in zelfredzaamheid.

WaardewebWe hebben de site gevuld met bijna 600 initiatieven die een bereik hebben van 1,1 miljoen mensen. Naar schatting zijn er 20 duizend van dit soort initiatieven in Nederland. Wij toetsen niet welk initiatief er wel of niet bij mag, maar iedereen kan zelf een project aanmelden. Op basis van een aantal vragen, ontstaat er dan een profiel met onder andere een welzijnswaarde-overzicht (waardeweb). Je ziet precies op welk vlak ze meerwaarde leveren en waar de organisaties zelf behoefte aan hebben. Op het project kan feedback worden geplaatst en de waardering kan via een ‘star rating’ en inhoudelijke waardering worden uitgedrukt.”

Wat kunnen we ermee?

“Elk maatschappelijk initiatief voegt op vele vlakken waarde toe. Elke euro die je in een groen initiatief steekt, heeft een multiplier van minimaal 5 want het betekent ook iets op andere vlakken, waar normaal misschien ook de overheid in investeert. Op de website is het ook mogelijk om een transactie te doen, via de deelmarktplaats en we maken matches met fondsen. Dat maakt het gemakkelijk voor zowel overheden als vermogensfondsen. Je hoeft niet die hele bureaucratische rompslomp door, maar je kunt gewoon geld geven op basis van het MAEX-profiel en eventuele leuke reacties. Op dit moment ontwikkelen we een doneerknop voor elk profiel zodat ook particulieren heel direct een initiatief in hun omgeving kunnen steunen.

Op deze manier kan het samenspel tussen bedrijfsleven, overheid, geldgevers, kennisinstellingen, particulieren en maatschappelijke initiatieven gemakkelijker worden. Er is heel veel mismatch, we verstaan elkaar vaak niet. De MAEX maakt het mogelijk om nieuwe manieren te vinden om grote problemen aan te pakken.

De provincie Zuid-Holland heeft als eerste overheidsinstelling de MAEX gebruikt om een inventarisatie te maken in hun omgeving, en later volgden ook Overijssel, Gelderland en Gemeente Rotterdam. Op dit moment zijn we bezig met de city MAEX, zodat je straks ook heel gericht per stad de initiatieven kunt bekijken en matchen om zo de lokale gemeenschap te versterken.”

Wat wil je bereiken?

“We willen de kleine pareltjes in de samenleving niet alleen zichtbaar maken, maar ook met elkaar verbinden tot een nieuwe topsector. Die 10e topsector is innovatief, gericht op het gebruik van eigen kracht, de menselijke maat en het bouwen aan lokale economieën. De MAEX is daarbij een instrument maar we maken ook analyses van gebieden en thema’s voor overheden, fondsen en bedrijven en we agenderen via bijeenkomsten wat er moet veranderen op weg naar een echte doe-democratie. Uiteindelijk willen we naar een vitale samenleving met nieuwe economieën waarin iedereen meedoet en iedereen telt.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het online magazine destadvandetoekomstbesturen.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *