De oogst van de Vinex

Wat heeft Vinex opgeleverd?

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Vinex-operatie begon, wat heeft het opgeleverd en wat komt hierna? Dat was het onderwerp van een gespreksavond in Pakhuis de Zwijger op 22 januari. Er zullen nog drie avonden volgen.

Het grote verschil tussen de Vierde Nota Extra en de Tweede of Derde Nota is dat Vinex de focus legde op de betekenis van de stad. Waren de eerste nota’s vooral gericht op het opvangen van de verwachte bevolkingsgroei (20 miljoen!) en de mobiliteit, vanaf eind jaren tachtig verschoof de aandacht naar de internationale positie van Nederland uit angst om een uithoek van Europa te worden. Vinex, zo werd gesteld, haalde de versukkelende positie van planologen en ambtenaren weg. Er ontstond een nieuw elan, nadat de Ruimtelijke Ordening jaren daarvoor geïmplodeerd leek.

Lees meer op de website van het Jaar van de Ruimte

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *