De stad krijgt kleur

Wat gebeurt er met de stad als het stationsplein groen kleurt, als je onder bomen op een terras kan zitten en als een buurt samen gaat tuinieren? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat investeren in groen en blauw in de stad veel positieve effecten heeft. Nu is het zaak om deze effecten te verwaarden. De City Deal Waarden van groen en blauw in de stad spant zich daarvoor in. 

“Zeven steden participeren in deze City Deal”, vertelt Stefan Verbunt van RVO op  de website van de GreenDeals. “Zij willen groen en blauw waardeerbaar maken. Eigenlijk is dat een waarde die iedereen wel voelt; als een wijk veel groen heeft of water, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Het zet aan tot bewegen, sociale cohesie én de huizenprijzen stijgen. Daarnaast zijn een aantal economische effecten inzichtelijk; grenst een woning direct aan het openbaar groen, dan is hij gemiddeld 7% meer waard. Maar die financiële effecten zijn niet altijd meetbaar. Neem het effect dat groen heeft op de gezondheid. Weliswaar weten we dat het tegengaan van oververhitting van steden mensenlevens spaart en dat het de sociale samenhang in wijken ten goede komt als mensen samen het groen of een moestuin onderhouden, maar is daar een prijskaartje aan te hangen? Dat willen we met een aantal gemeenten en het RIVM onderzoeken.”

Praktisch

Stefan Verbunt.

De City Deal wordt daarom praktisch ingestoken. “De TEEB is de leidraad en maakt inzichtelijk welk effect het toevoegen van groen en blauw heeft op verschillende locaties”, legt Verbunt uit. “Daarnaast koppelen we de TEEB aan de ANK (Atlas Natuurlijk Kapitaal).” En er worden projecten gestart. “Een van de eerste pilots betreft het stationsgebied in Amersfoort. Deze willen we vergroenen. Maar er zijn meer thema’s die we in verschillende steden willen uitwerken. Denk aan de waterretentie, biodiversiteit, sociale componenten en de overgang van stad naar platteland.”

Designfase

De betere onderbouwing moet ervoor zorgen dat gemeenten investeringen in groen en blauw al in de design en inrichtingsfase onderdeel maken van de stedelijke plannen. Verbunt: “Vanaf de eerste plannen moet de buiteninrichting worden toegevoegd. Niet alleen door gemeenten (want naar hen wordt vaak gekeken) ook door vastgoedondernemers, banken, Gezondheidsinstellingen of bijvoorbeeld winkeliers. Zij zijn namelijk degene die de baathouders bij een levendige prettige en gezonde omgeving die haar waarde behoudt.”

City Deals

City Deals willen de groei, innovatie en leefbaarheid van de Nederlandse steden en stedelijke regio’s versterken door concrete samenwerkingsafspraken te maken. De werkwijze van de City Deals vertoont parallellen met de Green Deal aanpak, maar de City Deals kennen over het algemeen een bredere thematiek. Denk aan: next economy, gezonde steden, veiligheid of grensoverschrijdende economie. Steden zijn veelal initiatiefnemer en belangrijke partners in de City Deals.

Meer weten over de Groene Stad? Het is een van de thema’s van de Dag van de Stad op 30 oktober. Voor meer informatie en aanmelden kijk op: https://www.dedagvandestad.nl.

Lees het interview dat we eerder hier op de site deden met Stefan Verbunt.
Dit artikel is eerder gepubliceerd op de site van de GreenDeals.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *