Dordrecht inspireert andere steden met pilotprojecten klimaatadaptie

Wethouder Piet Sleeking heeft op donderdag 28 oktober tijdens de landelijke bijeenkomst City Deal Klimaatadaptatie namens de gemeente Dordrecht de intentieverklaring Nature Based Solutions ondertekend. Nature Based Solutions (NBS) bieden een uitgelezen kans om klimaatbestendigheid te vergroten én de waarden van natuur in ons dagelijks leven te benutten. De andere ondertekenaars zijn de gemeente Eindhoven, waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer, Ecoshape en VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen. De eerste pilotprojecten worden gerealiseerd in Dordrecht en Eindhoven. Het is de bedoeling dat de partners met deze projecten andere steden inspireren.

Dordrecht tekende in maart 2016 samen acht andere steden, Rijk., provincie, waterschappen en samenwerkingspartners uit bedrijfsleven en onderwijs de City Deal Klimaatadaptatie. De Zuid-Hollandse gemeente heeft zichzelf als doel gesteld in 2035 klimaatbestendig te  zijn. Daar werkt Dordrecht op verschillende manieren aan. Zo heeft de stad een stresstest uitgevoerd voor klimaatextremen. Met de intentieverklaring NBS zet de gemeente een volgende stap in de richting van een klimaatbestendige stad.

Dordtse pilotprojecten

Dordrecht spreekt in de intentieverklaring de ambitie uit om de Biesbosch te verbinden met parken en waterlopen in de stad. Zo ontstaat er een robuust ‘groenblauw’ netwerk. Dit netwerk versterkt de stedelijke waterhuishouding en bedient zoveel mogelijk inwoners, als een ‘nutsvoorziening’ vergelijkbaar met bijvoorbeeld de aansluiting op het energie- of OV-netwerk. Andere projecten zijn de herontwikkeling van het stationsgebied, de verbinding tussen Wielwijkpark en het Admiraalsplein in Wielwijk en de aanpak van de wateroverlast in Sterrenburgpark

Nature Based Solutions

Binnen de werkgroep NBS heeft Dordrecht een coördinerende en uitvoerende rol. Eindhoven doet de uitvoering voor hun pilotproject. Ecoshape, Staatsbosbeheer, waterschap Dommel en VHG dragen bij met expertise en verspreiden de opgedane kennis via hun netwerken. Samen zorgen de partijen voor een ‘living lab’ dat openstaat voor deelname van andere partijen, zoveel mogelijk gericht op de lokale omgeving, zoals ondernemers, natuurverenigingen, onderwijs, woningcorporaties of bewonersgroepen.

Website

Er gebeurt heel veel op het vlak van water in Dordrecht. De website http://www.onswaterindordrecht.nlwordt het platform waar de gemeente daarover breed communiceert en krachten bundelt met partners, kennisinstellingen, overheden, ondernemers en inwoners. De vernieuwde site is sinds vorige week live gegaan.

Bron: Gemeente Dordrecht.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *