Klimaatadaptatie: ‘De kracht van de steden zit vooral in het doen’

Paulien Hartog is strategisch adviseur bij Waternet en bij de City Deal Klimaatadaptatie betrokken namens zowel de gemeente Amsterdam als het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Paulien is lid van het kernteam en helpt zo mee aan de coördinatie van de samenwerking. Vanuit deze rol was zij tevens deelnemer aan de eerste strategiegroep bijeenkomst. Als luisterend oor en als ervaringsdeskundige.

Wat is de strategiegroep?
“De strategiegroep draagt bij aan de hoofddoelstellingen van de City Deal door de inhoudelijke resultaten te verbinden aan de actuele ‘agenda’s van verandering’. Dat kan gaan over governance & financiering, wetgeving of publiek-private samenwerking. De leden van de strategiegroep hebben een actieve rol als verbinder met het eigen netwerk zoals branches, wetgevers en landelijke stuurgroepen.”

Op 11 mei kwam de strategiegroep voor het eerst bijeen. Hoe hebben de leden hun rol ingevuld?
“Henk Ovink, Frans ter Mate, Katrien Termeer, Nynke Schaaf en Heleen Herbert hebben ons op een geweldige manier een spiegel voorgehouden en opgezadeld met tips. Ed Anker en Ina Adema waren helaas op het laatste moment verhinderd en Annemieke Nijhof had haar reflectie op papier gezet.”

Paulien Hartog

Paulien Hartog

Waar legde de strategiegroep de nadruk op?
“In de eerste plaats dagen ze ons uit om de doorbraakkwesties aan te scherpen en te vertalen naar interventies. Het is niet erg als dat soms een ongemakkelijke boodschap is. Ruimte voor de Rivier was in het begin ook een complexe bestuurlijke zoektocht en werd later een waar feest. De kracht van de steden zit vooral in het doen. We kunnen veel adaptatie-uitdagingen bij de kop pakken en alvast doen alsof alle condities zoals geld, procedures en regels al optimaal zijn. Dat leiderschap is belangrijk, maar ook het delen van ervaringen en het opschalen: ‘van dominee naar domino’ volgens Henk Ovink.”

“Steden kunnen vanuit verschillende City Deals elkaars boodschap versterken.”

Welke andere resultaten kwamen naar voren?
“Adaptatie is voor velen een ‘ver van mijn bed show’. Daarom moeten we zorgen voor veel sterkere verbindingen met andere maatschappelijke opgaven. Maak het onderdeel van de beweging van groene, gezonde, energie neutrale steden. Verder spraken we over City Deals als instrument. Het spel goed leren spelen is een avontuurlijke zoektocht. Van andere City Deals kunnen we meer leren over het type interventie. Bovendien kunnen steden vanuit verschillende City Deals elkaars boodschap versterken.”

Hoe gaat het kernteam met deze resultaten aan de slag?
“De resultaten van het gesprek komen terug in een aangescherpte koers, verwoord in het nieuwe werkplan 2017-2018.”

Dit interview is eerder gepubliceerd op de eigen website van de City Deal Klimaatadaptatie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *