Economie vraagt om snel en wendbaar bestuur

“De economie in de 21e-eeuw stelt, zo is mijn overtuiging, andere eisen aan de inrichting en de werking van het openbaar bestuur”, zegt secretaris generaal Richard van Zwol van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Het is belangrijk om te bekijken welke aanpassingen binnen het openbaar bestuur noodzakelijk zijn, zodat het groeivermogen van de economie kan worden versterkt. Dat doen wij door in te zetten op een grotere adaptiviteit.

In de beleidsvorming komt dat tot uitdrukking in bijvoorbeeld Agenda Stad. Niet langer kan in de Haagse torens bedacht worden wat goed is voor de steden. Dat moet van onderop komen. In samenwerking tussen de overheden moeten nieuwe wegen worden gezocht om de economische kracht van stedelijke netwerken en hun omgeving ruimte te bieden. Dat vergt een andere manier van werken voor ons. In de organisatie van Binnenlandse Zaken komt het tot uitdrukking door een aanstaande organisatieverandering: met één directoraat-generaal en zes directies minder ontstaat een wendbaarder, adaptievere organisatie met een sterker profiel: bestuur in samenhang met de belang­rijke economische sector Wonen enerzijds en één Overheid, met inbegrip van de Digitale Overheid en het ambtelijk werkgeverschap, anderzijds.”

Het hele interview met Richard van Zwol is te lezen op de website van Binnenlands Bestuur

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *