“Eén autoaccu kan een hele straat een dag lang van stroom voorzien”

Robin Berg

Robin Berg is met zijn bedrijf We Drive Solar een van de initiatiefnemers van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit in de gebouwde omgeving. In de City Deal realiseren Den Haag, Amersfoort, Apeldoorn, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amsterdam samen met ontwikkelaars, investeerders en innovatieve bedrijven in elke stad meerdere nieuwbouwprojecten waarbij elektrische deelmobiliteit het gebruik van eigen auto’s (deels) vervangt. We Drive Solar ontwikkelde samen met E-laad het slimme laadsysteem dat gebruikt wordt in een aantal pilots.

“Nederlandse steden staan voor veel complexe opgaven: klimaatverandering, de energietransitie en een gebrek aan ruimte om te wonen en van A naar B te komen, door de groei en verdichting van de steden. Met de City Deal Elektrische deelmobiliteit en het slimme laadsysteem dat We Drive Solar samen met E-laad ontwikkeld heeft, pakken we al deze opgaven aan”, vertelt Berg.

Dat is nogal een claim. Berg licht toe: “Door nieuwbouwprojecten te voorzien van een aantal elektrische deelauto’s met slimme laadpalen in plaats van één of twee parkeerplaatsen per appartement, bespaar je veel kosten én ruimte. Voor veel tripjes in de stad is de fiets of het openbaar vervoer een prima alternatief en in andere gevallen pak je de deelauto. Wanneer deze aanpak op grote schaal wordt toegepast, neemt het autobezit steeds verder af en worden de wegen minder vol. Tegelijkertijd besparen we daardoor fossiele brandstoffen en beperken we de CO2-uitstoot. En dat is niet alles, want dankzij de slimme laadpalen leveren we duurzame energie terug aan de woningen, wat kosten- en energiebesparend is.”

Slimme laadpalen

Maar hoe werken die slimme laadpalen dan precies? Berg: “Met We Drive Solar koppelen we een slim laadsysteem aan duurzame energiebronnen. Onze bi-directionele laadpalen, laden niet alleen de accu van de auto op, maar kunnen ook energie uit de accu van de auto terug sturen naar het elektriciteitsnet,” legt Berg uit. Maar als je auto je huis ‘oplaadt’, is de auto dan niet zomaar weer ‘leeg’? Berg: “Accu’s van elektrische auto’s worden steeds krachtiger. De actieradius van een Tesla bijvoorbeeld, is nu 500-600 kilometer, maar volgend jaar wellicht al 700. Dat is heel handig als je in één keer naar Parijs wilt rijden, maar dat is niet waarvoor we in Nederland doorgaans onze auto gebruiken. Een auto rijdt hier gemiddeld 70 kilometer per dag. Dus blijft er veel energie in autoaccu’s achter die niet wordt gebruikt. En onderschat de kracht van die accu’s niet: met een voor driekwart gevulde autoaccu, kun je alle woningen in een straat een dag lang van stroom voorzien!”

Berg rekent ons voor dat als er 1,5 miljoen elektrische deelauto’s in Nederland rondrijden die gebruik maken van de slimme laadpalen, we geen beroep meer hoeven te doen op fossiele brandstoffen om woningen van stroom te voorzien. Daarnaast vindt Berg de verkeersdruk en ruimtegebrek belangrijke argumenten voor elektrisch deelvervoer: “Veel mensen willen in het hart van de stad wonen, maar daardoor neemt de verkeersdruk ook toe. Daarom kiezen steeds meer steden een nieuwe benadering. In de Carthesiusdriehoek in Utrecht worden 2500 woningen gebouwd. Een belangrijke toegangsweg wordt niet verbreed, maar versmald van twee banen naar één en de parkeernorm bedraagt 0,3. In Den Haag bouwen ze bij het Centraal Station twee woontorens waar de parkeernorm zelfs nul is!”

Maar is niet al jarenlang het adagium “je krijg mensen toch de auto niet uit”? Onzin, volgens Berg. “Kijk naar de voorbeelden die ik noemde en andere nieuwbouwprojecten met een lage parkeernorm: die vinden gretig aftrek dus blijkbaar zien mensen in dat er goede alternatieven zijn om je binnen de stad te verplaatsen. En mensen storen zich ook steeds meer aan de verkeersdruk en de overdaad aan ‘blik op straat. De Correspondent schreef daar onlangs ook nog een interessant artikel over.” Bij We Drive Solar merken ze die kentering zelf ook aan de opdrachten. “We hebben nu 50 deelauto’s geleverd in Utrecht en binnenkort 10 in Amsterdam en gaan elk jaar verdubbelen.”

Cijfers uit de jaarlijkse Monitor Autodelen van kennisplatform CROW-KpVV bevestigen dit beeld. In 2018 worden 41.000 deelauto’s gebruikt door 400.000 mensen. Daarmee is het aantal deelauto’s in een jaar tijd met 10.000 toegenomen en, belangrijker nog, het aantal gebruikers van deelauto’s met maar liefst 100.000. Van deze deelauto’s is 6,4 procent elektrisch, een hoger aandeel dan in het totaal van personenauto’s.

Berg constateert dat de inzet van elektrische deelmobiliteit een steeds integraler onderdeel wordt van nieuwbouwprojecten. “Het is natuurlijk ook belangrijk om zaken als bereikbaarheid, energiegebruik en parkeerruimte meteen bij de ontwikkeling van bouwprojecten mee te wegen. Het wordt ook steeds vanzelfsprekender om aan te sluiten bij andere ontwikkelingen rondom de energietransitie. Zo lees je in de kabinetsplannen dat er alleen nog gasloos gebouwd gaat worden en veel nieuwbouw voorzien wordt van zonnepanelen. Elektrische deelauto’s met slimme laadpalen die opgeslagen energie weer terug leveren aan de woningen zijn daar natuurlijk een ideale aanvulling op, waarmee je twee vliegen in één klap slaat.

Parkeernota’s

Hoe overtuigend de meerwaarde van elektrische deelmobiliteit ook is, er zijn volgens Berg nog wel een paar hobbels die een bredere toepassing verhinderen. Berg: “Allereerst zijn er de oude parkeernota’s die gemeenten in de weg zitten. Zolang die voorschrijven dat bij elke wooneenheid in één of twee parkeerplaatsen voorzien moet worden, blijven we geld, beton en kostbare ruimte verspillen. Dat is ook een belangrijke reden voor het ontstaan van de City Deal: steden, ontwikkelaars, innovatieve bedrijven en investeerders kunnen samen met o.a. het ministerie van IenW ruimte creëren in de regelgeving om aan te tonen dat je succesvol kunt bouwen zonder die oude parkeernormen.”

Ook in de regelgeving rondom energie moet nog een slag geslagen worden, vindt Berg. “Een ander punt is de energiebelasting. De energie die in de accu van de auto wordt opgeslagen vanuit de laadpaal, wordt belast. Wanneer diezelfde energie wordt terug geleverd aan de woning, wordt deze opnieuw belast. Zo betaal je dus dubbel belasting voor dezelfde energie-unit. Dat klopt natuurlijk niet en helpt niet om efficiënt en duurzaam energiegebruik te stimuleren. Dit onderwerp staat ook al langer op de politieke agenda, maar er is helaas nog geen oplossing.”

Maar Berg is optimistisch gestemd, ook door de City Deal. “Wat we natuurlijk hopen is dat er een schaalvergroting gaat plaatsvinden door de City Deal. Het succes van de bouwprojecten in de deelnemende steden, creëert wellicht meer ruimte in de regelgeving en zal andere steden motiveren om ons voorbeeld te volgen.”

Meer weten over slimme laadpalen en de City Deal Elektrische deelmobiliteit? Robin Berg vertelt er meer over tijdens de Innovatie Expo in Rotterdam op 4 oktober. De City Deal Elektrische deelmobiliteit is bovendien ook aanwezig op de Dag van de Stad op 29 oktober, waar in verschillende deelcongressen uitgebreid bij o.a. duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit wordt stilgestaan. Je kunt je nog aanmelden.

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *