Eerste City Deal Agenda Stad getekend

Op de foto van links naar rechts: secretaris-generaal Richard van Zwol (BZK), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (PZH), minister Henk Kamp (EZ), voorzitter Ab van der Touw (EPZ) en wethouder Ingrid van Engelshoven (MRDH).

Gisteren is de eerste City Deal in het kader van Agenda Stad gesloten. In deze deal, die werd ondertekend door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK, committeren partijen zich aan het economische strategietraject ‘Roadmap Next Economy’. De roadmap moet de acties en investeringen beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de metropoolregio.

City Deals

Het kabinet wil als onderdeel van de Agenda Stad City Deals sluiten om zo Nederlandse steden en stedelijke regio’s te versterken, zowel nationaal als internationaal. City Deals zijn innovatieve samenwerkingsverbanden binnen en tussen steden en stedelijke regio’s, gericht op concrete doorbraken die ook internationaal aansprekend en uitvoerbaar zijn. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners staat centraal. Stedelijke regio’s uit het hele land zijn inmiddels aan de slag om City Deals te verkennen en coalities te vormen.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is de eerste stedelijke regio die een City Deal met het Rijk sluit. De metropoolregio wil verkennen hoe haar economische strategie eruit zou moeten komen te zien, en welke acties en investeringen daarvoor nodig zijn. De ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad Zuidvleugel, waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Zuidvleugel zijn verenigd, gaan de MRDH ondersteunen in deze ambitie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *