Eindhoven treedt als 20e stad toe aan de City Deal Kennis Maken

Dit gaat over de City Deal City Deal Kennis Maken
Eindhoven centrum. Foto: Martijn Aukema/Flickr Creative Commons.
Eindhoven centrum. Foto: Martijn Aukema/Flickr Creative Commons.

Eindhoven is de twintigste stad in Nederland die meedoet met het netwerk van de City Deal Kennis Maken. Wethouder Stijn Steenbakkers van economie, Brainport, innovatie en onderwijs heeft ‘zijn’ stad namens  de gemeente, Fontys Hogescholen, de TU Eindhoven (TU/e) en het Summa College aangemeld.

In Eindhoven werken de drie kennisinstellingen al langer samen met de gemeente. Gezamenlijk hebben ze onder meer een strategische agenda opgezet op het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen (LLO)’. Dit thema is cruciaal voor de regio Eindhoven waar de hoogwaardige kennisindustrie kansen, maar ook uitdagingen biedt, schrijft Steenbakkers in zijn brief waarmee hij Eindhoven aanmeldt.

Leven Lang Ontwikkelen

Ook al staat het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen (LLO)’ al hoog op de agenda van de vier partners, toch constateren ze het te gefragmenteerd wordt aangepakt. De City Deal is dan ook een mooie kans om alle initiatieven in beeld te brengen en kansen te benoemen, aldus wethouder Steenbakkers . “We willen hiermee een waardevolle impuls geven aan onze samenwerking.”

Het doel van de City Deal is om na een inventarisatie van lopende samenwerkingsprojecten op het thema LLO concrete kansen te benoemen in lijn met de regionale visie op leven lang ontwikkelen en inclusie. Uiteindelijk moet LLO voor elke Eindhovenaar bereikbaar zijn.

Brainport

Dat is nu nog niet het geval. In de kennisintensieve Brainport-regio, waar innovatie hoog in het vaandel staat, heeft digitalisering veel kansen te bieden voor LLO. Maar het kan ook  leiden tot uitsluiting. Daarnaast heeft de corona crisis grote impact op de arbeidsmarkt en is het belang groot om LLO opnieuw te agenderen en mensen duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Voor Eindhoven geldt dat het tekort aan (ict-technisch en zorg) talent, de demografische ontwikkelingen, de samenstelling van de stad en het tempo van innovatie een andere aanpak en aanbod van kennisontwikkeling vragen.

Sustainable Development Goals

Een tweede ambitie van de City Deal is om samen met alle partners bij te dragen aan de SDG’s, de duurzaamheidsdoelen van de VN. Daarvoor bundelen TU/e, Fontys en de gemeente hun kennis en expertise voor lokale maatschappelijke vraagstukken. Die bijdrage wordt tot stand gebracht door studenten, onderzoekers en docenten te betrekken in het oplossen van maatschappelijke en stedelijke opgaven. Er is vooral aandacht voor de doelen 4 (kwaliteitsonderwijs), 10 (ongelijkheid verminderen) en 11 (inclusieve, veilige en veerkrachtige samenleving).

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt van de City Deal in Eindhoven wordt Fontys. Voorlopig wil het netwerk in Eindhoven geen gebruik maken van de startsubsidie vanuit het ministerie van OCW voor een het aanstellen van een kwartiermaker in de stad. Naast de vier partners zijn ook het St. Lucas, de Design Academy en Brainport Development aangesloten bij de City Deal.

Lees meer over de plannen en aanpak van de City Deal Kennis Maken in Eindhoven.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *