Europees Partnerschap Huisvesting presenteert actieplan tijdens slotbijeenkomst in Wenen

Foto van Twitter (@AlexandraSchan8): 'Familiepportret' van het Partnerschap Housing tijdens de Housing for all-conferentie in Wenen, december 2018.

Op 3 december heeft het partnerschap Housing, onderdeel van de Urban Agenda voor de EU, in Wenen zijn slotbijeenkomst gehouden, waarin na drie jaar werken het definitieve actieplan gepresenteerd werd. In de bijeenkomst bespraken de leden van het partnerschap de vervolgstappen voor de verschillende actiepunten. Coördinator Elena Szolgayová van het Slowaakse ministerie van Verkeer bracht in herinnering dat het Pact van Amsterdam de taak van het partnerschap bij de start definieerde als ‘het realiseren van betaalbare huisvesting van goede kwaliteit. De nadruk ligt op sociale huurwoningen, regels voor staatssteun en generiek huisvestingsbeleid.’ “Met de keuze voor huisvesting als onderwerp van een stedelijk partnerschap, heeft de Raad erkend dat het beleid van de EU grote impact heeft op wat steden en landen op het gebied van huisvesting kunnen doen, ook al heeft de EU geen direct mandaat op huisvestingsgebied,” aldus Elena Szolgayová.

De leden van het partnerschap werden toegesproken door Nico Beets, de Nederlandse speciaal gezant voor de Urban Agenda, die de opbrengsten van het partnerschap verwelkomde als waardevolle bijdragen aan de Urban Agenda. “Het doet mij genoegen om te zien dat de bereidheid tot samenwerking over verschillende overheidslagen heen tot zulke concrete resultaten heeft geleid. Het partnerschap Housing maakte onderdeel uit van de pilot uit het Pact van Amsterdam en het heeft zelf een werkbare vorm moeten vinden,” aldus Beets, die erg tevreden was met de uitkomst, “omdat deze bijdraagt aan waar het om draait in de Urban Agenda voor de EU: de Europese Unie dichter bij burgers brengen. De keuze voor huisvesting als onderwerp voor een partnerschap komt voort uit het feit dat betaalbaarheid een reële zorg is voor een derde van de inwoners van de EU.”

Peter Hanke, gemeenteraadslid voor Europese Zaken en Financiën in Wenen, feliciteerde het partnerschap met de opbrengst en gaf aan dat het “nu aan de Europese Commissie en de wetgevers van de EU is om de resultaten op te pakken en te beginnen met het implementeren ervan. Vooral met betrekking tot de investeringsbehoeften van groeisteden zoals Wenen, zullen we de vervolgstappen op EU-niveau nauwgezet opvolgen.” Hij benadrukte de blijvende bereidheid van Wenen om de implementatie van de actiepunten en aanbevelingen van het partnerschap te monitoren.

Hoe de huisvestingscrisis in Europa overwonnen kan worden

De EU heeft meer dan 220 miljoen huishoudens en een alarmerend aantal van 82 miljoen Europeanen die gebukt gaan onder huisvestingslasten, tot aan dreigende uitzetting toe. Steden, stedelijke gebieden, regio’s en landen uit de hele EU hebben behoefte aan een [stevig raamwerk voor goede huisvestingsvoorwaarden] voor hun inwoners. Ze zijn op zoek naar oplossingen voor nieuwe huisvesting en het vernieuwen van bestaande huisvesting, het vinden van bouwgrond voor betaalbare huisvesting, het ontwikkelen van wijken in samenspraak met bewoners en het op opstellen van huisvestingsplannen waar deze nog niet actief zijn. Het algehele beeld wordt 10 jaar nadat de wereldwijde financiële crisis toesloeg, gekenmerkt door een stelselmatig gebrek aan investeringen – zowel in nieuwe als renovatie van bestaande huisvesting – en oververhitte en gefragmenteerde woningmarkten.

Tijdens de drie jaar dat het partnerschap Housing actief was, hield het 13 bijeenkomsten en 2 workshops en werden verschillende werkbezoeken aan huisvestingsprojecten afgelegd. Het actieplan van het partnerschap Housing bestaat uit 12 acties en een algemeen beleidsadvies voor goed huisvestingsbeleid, met een verwijzing naar ERHIN, het European Responsible Housing Initiatieve, als een goed voorbeeld.

Achtergrond en links

Het werk van het partnerschap Housing is te vinden op haar website. Het actieplan werd in september 2018 al door het partnerschap aangenomen tijdens de bijeenkomst in Ljubljana en ontving onlangs steun van de DG’s voor Stedelijke Zaken van EU Lidstaten (DG UM), in het licht van het Oostenrijkse EU Voorzitterschap. Zowel de volledige tekst van het actieplan als een korte beschrijving zijn inmiddels gepubliceerd. Verschillende documenten en onderzoeken die door of in opdracht van het partnerschap zijn opgesteld, zijn te vinden in de bijlagen bij het actieplan.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *