Europees Partnerschap Klimaatadaptatie benieuwd naar jouw kennis van klimaatadaptatiebeleid

Het Europese partnerschap Klimaatadaptatie heeft een korte online enquete uitgezet om te inventariseren welke knelpunten Europese steden ervaren bij het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatadaptatiebeleid. In acht vragen wordt ingegaan op onderwerpen als: reikwijdte van klimaatadaptatie binnen gemeenten, de beschikbare besluitvormingstools, ervaring van het spanningsveld politiek – klimaatstrategie (korte vs. lange termijn denken), beschikbaarheid en toegankelijkheid van data,  communicatiecampagnes en inzet van mensen en middelen.

Nederland is niet vertegenwoordigd in het partnerschap, maar beschikt uiteraard over veel relevante kennis op dit terrein. Ben jij bereid om de Europese collega’s verder te helpen met dit vraagstuk door in een paar minuten een deel van jouw relevante kennis en ervaringen online te delen? Vul dan voor 18 maart de enquete in.

Over het PS Climate Adaptation

Het European Partnership ‘Climate Adaptation’, gestart in November 2017,  richt zich op het anticiperen op de schadelijke effecten van klimaatverandering en het voorkomen en minimaliseren van schade aan stedelijke gebieden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *