Europese Agenda Stad: 12 Partnerschappen voor het eerst bijeen

Op woensdag 21 en donderdag 22 juni vond in Brussel een bijeenkomst van de Coördinatoren van de Partnerschappen van de Europese Agenda Stad plaats. Voor het eerst waren alle twaalf Partnerschappen vertegenwoordigd. BZK (Agenda Stad) heeft een centrale rol gespeeld bij het samenstellen van de Partnerschappen, die onder achtereenvolgens Nederlands, Slowaakse en Maltees voorzitterschap van de EU zijn opgericht. Urban Envoy Nicolaas Beets was dan ook uitgenodigd en namens Nederland aanwezig.

Partnerschappen

In  Partnerschappen werken steden, landen, de Europese Commissie, experts en stakeholders op gelijke voet samen aan voorstellen voor beter uitvoerbare EU-regelgeving, betere toegang tot EU-fondsen, en betere kennisdeling. Deze multi level samenwerking is een uniek onderdeel van de Europese Agenda Stad, die er op gericht is om de positie van steden in Europa te versterken, hun invloed op EU-beleid te vergroten en de afstand tussen Europa en de burger te verkleinen. Bij negen Partnerschappen zijn Nederlandse steden en departementen betrokken.

Rapportage en planning

De bijeenkomst bood de Coördinatoren ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en planningen en werkprogramma’s af te stemmen. Verder stond het rapport centraal waarmee de Europese Commissie eind dit jaar voor het eerst verantwoording moet afleggen aan de Europese Raad over de voortgang van de Europese Agenda Stad. De inbreng van de  Partnerschappen is daarbij van groot belang, en de Commissie benadrukte ook het belang van een stevige planning en strakke deadlines, met name voor de zogenaamde Action Plans van de eerste vier Partnerschappen. De Partnerschappen gaven aan hiervoor begrip te hebben, maar wel voldoende tijd nodig te hebben. Ze kregen daarbij steun van Nico Beets, die benadrukte dat de Europese Agenda Stad ruimte moet laten voor experimenten, om te kunnen komen tot de beste resultaten voor Europese burgers en bedrijven.

Ontbijt Europees Parlement

Onderdeel van het programma was een ontbijt met het Europees Parlement (EP) op 22 juni. Behalve voorzitter en gastheer Jan Olbrycht van de Urban Intergroup van het EP waren onder meer de Nederlandse Europarlementariërs Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij en Agnes Jongerius aanwezig. Alle Partnerschappen gaven een korte presentatie van de stand van zaken. De MEPs waren zeer positief over de voortgang van de Europese Agenda Stad (en de rol van Nederland daarbij) en wil graag meer betrokken worden. Olbrycht benadrukte vooral dat het EP belangrijk kan zijn bij het implementeren van de voorstellen voor Betere Regelgeving van de Partnerschappen, en bij het alloceren van fondsen voor stedelijke ontwikkeling in nieuwe begroting van de EU. Verder ziet het EP de Europese Agenda Stad als de kortste weg om Europese burgers en bedrijven te bereiken.

Lees meer over de Partnerschappen. 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *