Europese Agenda Stad stelt dossier samen met stedelijke reacties op COVID-19

Het programma Europese Agenda Stad heeft een overzicht samengesteld van de reacties van Europese steden op het uitbreken van de COVID-19-crisis.

Hoewel in de meeste Europese landen op nationaal niveau maatregelen werden afgekondigd nadat het virus begin maart in Europa bleek rond te waren, spelen steden een cruciale rol bij het implementeren en uitwerken van die maatregelen. Steden staan immers het dichtst bij hun inwoners. Daarnaast werd van steden gevraagd om ook te handelen toen er nog geen richtlijnen waren voorgeschreven, om de leefbaarheid voor inwoners te garanderen. Steden binnen Europa hebben verschillend gehandeld onder meer door factoren als ligging, demografie, mate van besmetting, culturele aspecten, en bestuurlijke- en stedelijke inrichting.

Omdat effectieve stedelijke maatregelen in andere landen leerzaam zijn voor Nederlandse steden – ineffectieve maatregelen overigens ook – is op initiatief van het ministerie van BZK een inventarisatie gemaakt van de maatregelen die steden in Europa na het uitbreken van de crisis genomen hebben. Hierbij is gebruikgemaakt van openbare bronnen.
Voor dit COVID-19-dossier zijn informatiebronnen doorzocht op voorbeelden van Europese stedelijke reacties op COVID-19, zowel beleidsmatig als anderszins. Daarbij is niet alleen gekeken naar kortetermijnreacties maar ook naar mogelijke beleidsimplicaties op de lange termijn. Tevens is informatie vergaard over de financiƫle respons vanuit de Europese Commissie om de negatieve effecten van de pandemie te beheersen. Behalve Europese zijn ook internationale organisaties als de OESO geraadpleegd.

Het COVID-19 dossier is compleet noch uitputtend; maatregelen en beleid veranderen bijna dagelijks. Niettemin biedt dit document dankzij de vele hyperlinks een actueel overzicht van de Europese stedelijke reactie op de Corona-pandemie. Overheden, bedrijfsleven en burgers kunnen het gebruiken als een bron van informatie, evaluatie en inspiratie voor hun eigen (post-)pandemie maatregelen.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *