Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

Wethouder Victor Everhardt (Utrecht) en wethouder Jeroen Althof (Zaanstad) overhandigen publicatie aan staatssecretarissen Jetta Klijnsma (SZW) en Martin van Rijn (VWS) en Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk (BZK). Foto: Marilène Dubois

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad.

Uit een analyse van 100 wijkteamcasussen van de vijf steden van City Deal Inclusieve Stad blijkt dat wijkteams meer slagkracht nodig hebben om kwetsbare huishoudens goed en snel te kunnen ondersteunen. Botsende uitgangspunten van verschillende wet- en (gemeentelijke) regelgeving en de bijbehorende regeldruk zijn nog te vaak een obstakel voor wijkteamprofessionals om maatwerk te bieden aan kwetsbare inwoners. Sociaal werkers uit wijkteams kunnen beter worden toegerust.

Experimenten

Vijf wijken gaan daarom aan de slag met vijf experimenten, waarbij wijkteamprofessionals meer mogelijkheden krijgen om maatwerk te bieden aan kwetsbare huishoudens en de regeldruk wordt verminderd. Afhankelijk van de lokale ambities kunnen gemeenten aanvullend meer experimenten starten. De contouren voor de experimenten zijn geschetst door de steden. Gemeenten, Rijk en betrokken (lokale) partijen werken de komende periode de precieze vorm van de experimenten uit. Doel is het zoeken naar oplossingen voor de geconstateerde knelpunten.

Meer maatwerk mogelijk

De nieuwe aanpak heeft als doel maatwerk mogelijk te maken in de vijf wijken met:

  • Een brede geldstroom voor maatwerk en integrale ondersteuning: in plaats van aparte gelden voor Wmo 2015, Jeugdhulp, Participatie, Bijzondere Bijstand, Schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
  • Meer handelingsruimte voor het wijkteam en vermindering van de regeldruk.
  • Versterken competenties sociaal werkers.
  • Beschermingsbewind onder regie van de gemeente.
  • Betere aanpak van schulden door preventie, afspraken maken in situaties waar grote problemen dreigen en het instellen van ‘Teams foutherstel’.

100 casussen geanalyseerd

In de publicatie Doen wat nodig is’ die vandaag is gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, Initiate en VNG, het G32-stedennetwerk en Platform31, staat de analyse van de casuïstiek en de contouren van de experimenten te beschreven. De publicatie is een uitgave van de City Deal-gemeenten en te downloaden via deze site.

City Deal Inclusieve Stad

City Deal Inclusieve Stad is een samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De City Deal maakt onderdeel uit van Agenda Stad. Dit is een samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *