Financiering digitale zorg en ondersteuning in het sociaal domein

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

De uitdagingen binnen het sociaal domein om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers op peil te houden zijn groot. De toenemende vraag, teruglopende capaciteit, stijgende kosten en ga zo maar door. De inzet van digitale en hybride zorg en ondersteuning kan hier een oplossing voor bieden. En gelukkig zijn er steeds meer (gevalideerde) toepassingen die cliënten, zorg- en welzijnsmedewerkers, zorgorganisaties en gemeenten helpen om de zorg en ondersteuning op peil en toegankelijk te houden. Maar de bekostiging en financiering hiervan is niet geregeld. Veel goede initiatieven stranden hierdoor. Toch zijn er ook ook uitzonderingen waar het wel lukt om digitale en hybride zorg in het sociaal domein op te schalen. Wat kunnen we van die uitzonderingen leren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit geen uitzonderingen blijven?

Graag willen we u/jou uitnodigen om samen te zoeken naar manieren om dit soort initiatieven binnen het sociaal domein beter/eenduidiger/efficiënter te organiseren. In een bijeenkomst op 24 juni a.s. van 13.00-16.00 uur in Utrecht gaan we met elkaar inventariseren of en zo ja hoe digitale en hydride zorg en slimme technologie nu wordt gefinancierd; we laten een aantal (creatieve) voorbeelden zien van hoe het ook kan én we gaan graag het gesprek aan om te zien wat er binnen de huidige kaders mogelijk is in het sociaal domein.

Deze bijeenkomst is specifiek bedoeld voor gemeente ambtenaren die zich bezighouden met beleid, inkoop, contractmanagement van Wmo, jeugdhulp en welzijn. Nadere details volgen maar zet hem alvast in je agenda! Heb je van tevoren alvast input of wil je je aanmelden? Mail dat dan naar [email protected].

De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de G4 gemeenten, Citydeal Slim Maatwerk en Digizo.nu

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *