Gemeenten, Rijk en marktpartijen geven circulair en conceptueel bouwen impuls met City Deal (Update 14-12)

Update 14 december 2020:

Vanwege de nieuwe lockdownmaatregelen die naar verwachting ingaan in de nacht van 14 op 15 december 2020, heeft de organisatie helaas moeten besluiten het symposium en de ondertekening van de City Deal tot nader orde uit te stellen. De bijeenkomst op 15 december gaat dus niet door.

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Bovendien dient de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gerealiseerd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. 

Deze twee opgaven kunnen elkaar versterken als ze in samenhang worden opgepakt. Doordat de bouwsector 40% van alle grondstoffen verbruikt en 40% van de nationale CO2-uitstoot veroorzaakt, is door slim circulair en conceptueel bouwen duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Sterker nog, het bouwtempo kan omhooggaan terwijl de klimaatambities versneld gehaald worden. Een aantal steden, provincies, private partijen en kennisinstellingen slaat daarom samen met het Rijk de handen ineen om de gezamenlijke ambities kracht bij te zetten in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

De start van deze City Deal wordt op dinsdag 15 december van 14.00 tot 16.00 uur opgeluisterd met een online symposium over Circulair en Conceptueel Bouwen. Verschillende topsprekers maken hun opwachting en bestuurders gaan met elkaar in discussie in een rondetafelgesprek. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, neemt deel aan het gesprek. Het symposium wordt afgesloten met de feestelijke bekrachtiging van de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Symposium

Hoogleraar Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) schetst in zijn betoog de noodzaak van meer biobased bouwen om de klimaatambities te behalen. Architect Ben van Berkel leert ons dat icoon-projecten mainstream kunnen worden als we circulaire innovaties ook aanjager laten zijn voor opschaling. En ASN Bank-directeur Arie Koornneef betoogt hoe we tot een meer circulaire bouweconomie kunnen komen door een betere aansluiting op lineaire systemen. Na een korte pauze gaan o.a. bestuurders Jan Hoek (wethouder Almere), Menso Oosting (Fijn Wonen) en Rutger Büch (Cirkelstad) in gesprek over circulair en conceptueel bouwen én over wat dat betekent voor de City Deal. Minister Kajsa Ollongren schuift vervolgens virtueel aan voor een panelgesprek. Het symposium wordt afgerond met het startschot voor de City Deal. 

Het symposium is live te volgen via deze link. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

We gaan van de bouwsector een drijvende kracht maken voor de circulaire economie. Dat is de ambitie van de partners in de City Deal. De komende jaren zal veel moeten veranderen in de manier waarop en de materialen waarméé we bouwen. De City Deal wil laten zien dat circulair en conceptueel bouwen kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en de voortgang van de bouwagenda, mede door de grote hoeveelheid aan innovaties in bouwproducten en processen die dit met zich mee brengt. Gezamenlijk gaan de partners aan de slag met verschillende bouwsystemen, waarbij demontabel en biobased bouwen centraal staan. En we gaan ook op zoek naar nieuwe waarderingsmethoden om circulair en demontabel bouwen betaalbaar en financierbaar te maken. Door de brede vertegenwoordiging van partijen in de deal, kunnen ambities beter worden uitgelijnd. Zo draagt de bouwsector bij aan de circulaire economie en dragen innovatie en duurzame bouwtechnieken bij aan een waardevolle gebouwvoorraad.

De partners in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zijn: 

Steden: Leiden, Den Haag, Almere, Utrecht, Leeuwarden, Nijmegen, Amersfoort, Dordrecht
Provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland
Rijksoverheid: LNV, BZK (BFR, B&E, WM), I&W
Private Partijen: Dura Vermeer, Van Wijnen, Bouwfonds Property Development (BPD), ASN Bank, Madaster Services Netherlands, Sustainer Homes, Sweco Nederland, ITMOOS, New Horizon Urban Mining, Urban Climate Architects, Finch Buildings, Cepezed projects, Rc Panels
Kennisinstellingen: Universiteit Utrecht (Urban Futures Studio), Hogeschool van Amsterdam, TU Delft (The Green Village)
Netwerkorganisaties: Platform31, Cirkelstad, De Bouwcampus, Stichting C-creators, iCircl, Netwerk Conceptueel Bouwen, Holland Houtland
Vereniging van Woningcorporaties: Aedes

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *