Gezocht: Projectleider Biobased Bouwen – City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Bron: Woonlandschappen, Studio Marco Vermeulen, 2020

Voor de onlangs gestarte City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zoekt Agenda Stad een gedreven (duo-) projectleider voor de werklijn Biobased Bouwen. Als trekker van deze werklijn help je circulair en biobased bouwen in Nederland verder te ontwikkelen. Is dat iets voor jou? We komen graag met je in contact!

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken zo’n 100 partijen aan de versnelling en opschaling van innovaties op het snijvlak van wonen en leefomgeving in het licht van de transitie naar een circulaire bouweconomie. Daarnaast hebben we een grote opgave om de biodiversiteit te herstellen en om klimaatverandering tegen te gaan door CO2 vast te leggen en de uitstoot ervan te beperken. De productie van natuurlijke (biobased) bouwmaterialen is een kans om CO2-uitstoot te ‘vangen’ en (tijdelijk) op te slaan. Omdat biobased materialen lichter zijn, wordt er ook minder CO2 uitgestoten tijdens het bouw en productieproces. 2 vliegen in 1 klap.  Daarbij werken we – samen met onze partners – toe naar Het Nieuwe Normaal als nieuwe standaard voor circulair bouwen. Alle deelnemende partijen brengen een eigen project en eigen ervaringen in op het gebied van circulair en conceptueel bouwen. Daarbij ligt de focus op drie werklijnen:

 1. Biobased bouwen, om de milieu-impact te verlagen en CO2-opslag te vergroten;
 2. Industriële productie van woningbouwconcepten, om versnelling en verdere verduurzaming van de productie mogelijk te maken;
 3. Financierings- en waarderingsmodellen, om te zorgen dat circulair en conceptueel bouwen voor partijen aantrekkelijk wordt.

De eerste werklijn geeft ook uitvoering aan het programma Ruimte voor Biobased Bouwen. De ambitie van de City Deal is om structureel meer biobased materiaal toe te gaan passen in woningbouwprojecten en zoveel mogelijk stappen te zetten richting biobased wijken van de toekomst. Daarnaast zijn er ambities om de bestaande bossen en landschappen te versterken door hout en andere biobased materialen in de bouw toe te passen. Het gaat hier dus om het vergroten van de vraag naar biobased bouwen, het bouwen van ketens voor biobased bouwmaterialen en om het ontwerpen en bouwen van een nieuw soort wijken en gebieden.

Meer informatie over de City Deal is te vinden op de City Deal pagina.

Jouw taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor alle marktpartijen in de City Deal op de werklijn Biobased Bouwen en bouwt samen met de City Deal-partners aan een resultaatgericht biobased netwerk.
 • Je onderzoekt kansen en uitdagingen binnen de biobased keten en werkt deze uit in handelingsperspectieven voor de praktijk.
 • Je daagt partners uit om biobased wijken te realiseren en helpt een proeftuin te ontwikkelen waarmee zij andere partijen kunnen inspireren en uitdagen.
 • Je zet projecten en trajecten op om bewijslast te vinden om objectief te kunnen onderbouwen dat het wel kan en om vragen te beantwoorden, waar nog geen antwoord op is.
 • Je signaleert kansen en knelpunten voor een opschaling van biobased materialen in de bouw en agendeert deze bij de juiste partners.
 • Je voert gesprekken met gemeenten, grondeigenaren, project- en gebiedsontwikkelaars en andere relevante partners om gebiedsgerichte innovaties te versnellen.
 • Je adviseert beleidsmakers van departementen en steden over verbetering van het huidige beleid en regelgeving, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke impact, tempo, haalbaarheid en schaalbaarheid.
 • Je geeft hiermee, samen met de trekker van het programma Ruimte voor Biobased Bouwen als projectleiders-duo, uitvoering aan deze City Deal werklijn en draagt daarmee bij aan doelen die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden gesteld.

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring als senior medewerker en hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt een gebiedsgerichte achtergrond en hebt aantoonbare affiniteit met de circulaire economie en biobased bouwen in het bijzonder. Bij het bouwen met biobased materialen kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de stad als het landelijk gebied.
 • Je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende overheids- en marktpartijen.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult vanuit de inhoud daadkrachtig een coördinerende rol. Je kunt delegeren en op hoofdlijnen sturen.
 • Ervaring met ontwerpend onderzoek, ruimtelijk beleid, systemisch denken en interbestuurlijke verhoudingen is een pré.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je kunt je helder uitdrukken zowel mondeling als schriftelijk en je weet mensen op een aanstekelijke manier mee te nemen in de beoogde ambities.

Praktisch

 • Gevraagde tijdsbesteding: 8 uur per week. Er is genoeg te doen, dus slim samenwerken met de partners en andere teamleden is nodig om dit werk te kunnen doen.
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Circulair en Conceptueel bouwen (huidige verwachting: t/m december 2023).
 • Invulling: één persoon (en geen team), ook omwille van korte lijnen met andere betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Bij interesse vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Hoe goed ken jij inhoudelijk het veld van biobased bouwen zowel aan de (woning)bouwkant als materialen kant?
 • Wat zijn jouw ervaringen met circulair, biobased en conceptueel bouwen?
 • Wat is jouw visie op de belangrijkste benodigde veranderingen in de fysieke leefomgeving om tot een circulaire bouweconomie en biobased bouwen te komen?
 • Wanneer kijk jij in 2023 tevreden terug op de werklijn Biobased Bouwen binnen deze City Deal?

Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief, in combinatie met een CV, toe te sturen aan [email protected]. De deadline voor deze motivatiebrief is zondag 30 mei. Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele partijen. Met deze partijen zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een projectleider gemaakt zal worden. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Hanna Lára Pálsdóttir (Projectleider werklijn biobased bouwen van de City Deal en van Ruimte voor Biobased Bouwen) via:[email protected]

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van drie tot vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *