Gezocht: Projectleider Financierings- en waarderingsmodellen – City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Voor de onlangs gestarte City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen zoekt Agenda Stad een gedreven projectleider voor de werklijn ‘Financierings- en waarderingsmodellen. Als trekker van die werklijn help je circulair en conceptueel bouwen in Nederland verder te ontwikkelen.
Is dat iets voor jou? Lees hieronder de vacaturetekst. We komen graag met je in contact!

Vacature: projectleider Financierings- en waarderingsmodellen

Opdracht 8 uur per week voor looptijd van de City Deal (naar schatting t/m december 2023)

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

In de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen werken 60+ partijen aan de versnelling en opschaling van innovaties op het snijvlak van de woningbouwopgave en de transitie naar een circulaire bouweconomie. Daarnaast hebben we een grote opgave om de biodiversiteit te herstellen en om klimaatverandering tegen te gaan door CO2 vast te leggen en de uitstoot ervan te beperken. De productie van natuurlijke (biobased) bouwmaterialen is een kans om CO2-uitstoot te ‘vangen’ en (tijdelijk) op te slaan. Daarbij werken we – samen met de partners – toe naar Het Nieuwe Normaal als nieuwe standaard voor circulair bouwen. Alle deelnemende partijen brengen een eigen project en eigen ervaringen in op het gebied van circulair en conceptueel bouwen. Daarbij ligt de focus op drie werklijnen:

 1. Biobased bouwmaterialen, om de milieu-impact te verlagen en CO2-opslag te vergroten;
 2. Industriële productie van woningbouwconcepten, om versnelling en verdere verduurzaming van de productie mogelijk te maken;
 3. Financierings- en waarderingsmodellen, om te zorgen dat circulair en conceptueel bouwen voor partijen aantrekkelijk wordt. 

Specifiek binnen de derde werklijn (Financierings- en waarderingsmodellen) is de uitdaging om samen met de partners van de City Deal stappen te zetten richting andere financierings- en waarderingsmodellen voor circulair bouwen, met expliciete aandacht voor de thema’s uit de eerste twee werklijnen: biobased materialen en conceptuele woningbouw. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het uitbreiden van het financiële perspectief naar toekomstige levensduren en aan het waarderen van maatschappelijke kosten en baten, zoals de milieu-impact, gezondheid of sociale aspecten.

Meer informatie over de City Deal is te vinden op de City Deal pagina. 

Jouw taken

 • Je bent het aanspreekpunt voor alle partijen in de City Deal op het thema van Financierings- en waarderingsmodellen. 
 • Je start, samen met de City Deal-partners, (praktijk)onderzoek op en werkt aan het toepassen van nieuwe financierings- en waarderingsmodellen binnen City Deal-projecten. 
 • Je voert overleg met banken, overheden, kennisinstellingen en andere externe partijen over kansen, belemmeringen en prikkels om te komen tot een meer circulaire bouweconomie.
 • Je bent alert op relevante signalen uit de politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk en benut deze op proactieve wijze in jouw werklijn.
 • Je signaleert kansen voor ´systeemdoorbraken´ op het terrein van nieuwe wetgeving, financiering, investeringsagenda´s, of afspraken met de markt.
 • Je adviseert beleidsmakers van departementen en steden over verbetering van het huidige beleid en regelgeving, waarbij je rekening houdt met maatschappelijke impact, tempo, haalbaarheid en schaalbaarheid.
 • Je maakt deel uit van het Kernteam van de City Deal om de verbinding met de andere werklijnen te houden.

Functie-eisen 

 • Je hebt een sterke financiële achtergrond en hebt aantoonbare affiniteit met de circulaire economie. Bij de financiering en waardering van een gebouw kijk jij van nature vanuit meerdere perspectieven en heb je kennis van zowel de publieke als private sector.
 • Je hebt een goede proces-intelligentie en je kunt je gemakkelijk inleven in verschillende overheids- en marktpartijen.
 • Je hebt een proactieve houding en je vervult vanuit de inhoud daadkrachtig een coördinerende rol.
 • Je bent duidelijk in de communicatie: je legt makkelijk contact en je kunt plannen en ogenschijnlijk moeilijke financiële inhoud helder toelichten.

Praktisch

 • Verwachte tijdsbesteding: 8 uur per week.
 • Looptijd: gedurende looptijd City Deal Circulair en Conceptueel bouwen (huidige verwachting: t/m december 2023).
 • Invulling: één persoon (en geen team), ook omwille van korte lijnen met andere betrokkenen.
 • Vergoeding: in overleg.

Interesse?

Bij interesse vragen we je om in een motivatiebrief in te gaan op de volgende vragen:

 • Hoe goed ken jij inhoudelijk het veld van zowel financiering als waardering van vastgoed (met een focus op woningbouw)?
 • Wat zijn jouw ervaringen met circulair en conceptueel bouwen?
 • Wat is jouw visie op de belangrijkste benodigde veranderingen in financierings- en waarderingsvraagstukken van de woningbouw, vanuit de circulaire en conceptuele ambities?
 • Wanneer kijk jij in 2023 tevreden terug op jouw werklijn binnen deze City Deal?

Reageren op deze vacature kan door een motivatiebrief, in combinatie met een CV, toe te sturen aan [email protected]. De deadline voor deze motivatiebrief is zondag 9 mei. Op basis van de ontvangen brieven maakt het projectteam een selectie van enkele partijen. Met deze partijen zullen we een verdiepend gesprek voeren, op basis waarvan de keuze voor een projectleider gemaakt zal worden. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Steven Kroesbergen (Dealmaker Agenda Stad) via: [email protected] 

Meer over City Deals

City Deals zijn thematische samenwerkingen waarin gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties op basis van gelijkwaardigheid werken aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. Gedurende de looptijd van drie tot vier jaar wordt experimenteerruimte gezocht en benut om waardevolle inzichten op te doen die belangrijke input vormen voor nieuw landelijk of stedelijk beleid. City Deals zijn een initiatief van het interbestuurlijke programma Agenda Stad dat in 2015 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is. Inmiddels zijn 27 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *