Hoe ziet de stad van de toekomst er uit?

Het Urban Futures Lab in Den Haag leverde afgelopen maart interessante denkbeelden op over de toekomst van de stad. Het Urban Futures Lab was een brainstormsessie van vijf dagen waarin studenten, creatieven en ambtenaren samenwerkten aan impressies van mogelijke toekomstbeelden (probes).

Wat als..?
Een aantal prikkelende vragen lagen ten grondslag aan de te bepreken scenario’s:

  • Wat als de stad zo aantrekkelijk is dat iedereen zich er wil vestigen?
    Wat betekent dat voor voorzieningen, leefbaarheid en betaalbaarheid? Kunnen we ons voorstellen dat we – inspelend op een tekort aan ruimte – onze eigen woning beschikbaar stellen voor publieke diensten, bijvoorbeeld een spreekuur van de huisarts?
  • Wat als alles in de stad wordt gedeeld?
    Hoe ver is men bereid te gaan in het delen van privézaken en hoe weegt de mate waarin het hebben van eigen bezit de (groeps)identiteit bepaalt op tegen argumenten over ruimte en verduurzaming?

StadvandetoekomstAndere scenario’s ontvouwden zich bij de vraag hoe de stad eruit zou zien als iedereen beleidsmaker en toezichthouder is. Innovaties die inhaken op open data en social media maken verregaande sociale controle mogelijk en verkleinen de rol van de overheid in het ontwikkelen en handhaven van beleid: welke voor- en nadelen brengt dit met zich mee?

Daarop voortbordurend: wat als onze activiteiten in de stad volledig gestuurd worden door digitale technologie? Hoe ziet de wereld eruit wanneer sociale contacten vooral plaatsvinden via virtual reality en beschikbare data op allerlei vlakken de persoonlijke bewegingsruimte bepaalt?

Gesprekken op straat
De probes die voortvloeiden uit bovenstaande vragen zijn op straat getoond. In gesprekken met voorbijgangers peilden de deelnemers van het Urban Futures Lab de eerste reacties. Deze gesprekken, die op video zijn vastgelegd, bieden verfrissende nieuwe inzichten. De volgende stap is het maken van de vertaalslag van deze uitkomsten naar de stad van de toekomst.

Neem een kijkje op de websites van het Urban Futures Lab en het World Design Forum voor een impressie.

Of bekijk de video met de visie van diverse autoriteiten over de toekomst van de stad.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *