Hogeschool Leiden installeert lector Diversiteit

Saniye Çelik start in september als lector Diversiteit bij Hogeschool Leiden. Zij gaat aan de slag met de thema’s diversiteit en inclusie en hoe (toekomstige) HRM-professionals met deze thema’s omgaan in de beroepspraktijk. Samen met docentonderzoekers doet zij onderzoek naar ‘leren en innoveren’, ‘inclusieve organisatie’ en ‘verbinding met de samenleving’.

Omgaan met verschillen in de samenleving

Diversiteit heeft betrekking op alle zichtbare en onzichtbare verschillen in de samenleving en raakt daarmee elk individu. In de kern gaat het erom dat mensen verschillend mogen zijn en gewaardeerd worden om hun talenten en kwaliteiten. De praktijk laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Publieke en private organisaties willen verschillen benutten om hun effectiviteit te vergroten. Daarom zoeken ze steeds meer medewerkers die weten wat er in de maatschappij speelt, en verbinding kunnen leggen met verschillende groepen die op sociaal, cultureel en economisch vlak van elkaar verschillen. Voor de toekomstige HRM-professionals is daarbij een belangrijke taak weggelegd. Het nieuwe lectoraat Diversiteit gaat hier een bijdrage aan leveren.

Kennisontwikkeling voor het onderwijs en het beroepenveld

Het doel van het lectoraat is kennisontwikkeling rond diversiteit en inclusie en de valorisatie ervan in de beroepspraktijk. De opgedane kennis wordt verwerkt in de opleiding Human Resource Management (HRM). Vanaf het begin van de opleiding gaan alle studenten HRM zich verdiepen in het thema diversiteit. Van eenvoudig naar complexe opdrachten in de hogere leerjaren.

De onderzoeksgebieden van het lectoraat zijn ‘leren en innoveren’, ‘inclusieve organisatie’ en ‘verbinding met de samenleving’. Leren en innoveren gaat over de wijze waarop organisaties de samenwerking tussen verschillende mensen kunnen bevorderen om van elkaar te leren en samen te innoveren. Voorwaarden hiervoor zijn de inclusieve cultuur van de organisatie en zeker ook het leiderschap. Het onderzoeksgebied ‘de verbinding met de samenleving’ stelt het omgaan met complexe diversiteitsvraagstukken in de beroepspraktijk centraal.

Over Saniye Çelik

Saniye Çelik is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. Ze werkt tevens als kennisadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als onderzoeker bij de Universiteit Leiden. In de 25 jaar dat Saniye Çelik in verschillende functies heeft gewerkt bij de overheid – waarvan 17 jaar bij de politie – heeft zij zich verdiept in diverse vraagstukken die spelen binnen het publieke domein. Zij fungeert ook als coach voor rijksambtenaren en politie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *