De Inclusieve Stad presenteert analyse van 100 casussen

Het bieden van integrale ondersteuning aan kwetsbare huishoudens blijkt niet eenvoudig. Veel wijkteams lopen aan tegen een complexe systeemwereld die weinig flexibel is en verkokerend werkt. Maatwerk leveren lijkt daardoor onmogelijk en kost veel tijd. Tijd die niet besteed kan worden aan de begeleiding van gezinnen. Wijkprofessionals zien huishoudens afhaken, vaak met verergerde problematiek tot gevolg. Het rendement van maatschappelijke investeringen blijft achter. Dat moet dus anders. 

Op 12 oktober presenteert het projectteam van de City Deal Inclusieve Stad op een landelijke bijeenkomst in Utrecht de analyse van 100 praktijkcasussen over waar het botst en schuurt door verschillende uitvoeringspraktijken en regelgevend in de ondersteuning aan kwetsbare huishoudens in steden.

Leefwereld als bron van innovatie

Hoe zorgen we dat de systeemwereld is afgestemd op de leefwereld en niet andersom? Hoe zetten we wet- en regelgeving, financiering en mandatering zo in dat professionals voldoende vertrouwen én ruimte krijgen om maatwerk te leveren? En hoe zorgen we dat professionals die ruimte ook daadwerkelijk pakken? Rond dit vraagstuk hebben gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en ministeries van BZK, VWS en SZW de handen ineen geslagen in de City Deal Inclusieve Stad, onderdeel van Agenda Stad. Het doel van de City Deal is om te komen tot echte doorbraken in het sociaal domein. Op basis van een analyse van 100 casussen uit wijkteams worden vernieuwende experimenten opgezet rond knelpunten, botsende logica’s en hindernissen in de leefwereld veroorzaakt door de systeemwereld. Met deze experimenten kunnen Rijk, gemeenten en samenwerkingspartners kijken of de alternatieve arrangementen daadwerkelijk een oplossing zijn voor de knelpunten.

Landelijke bijeenkomst

Nieuwsgierig geworden? Tijdens de landelijke bijeenkomst op 12 oktober presenteert het projectteam van de Inclusieve Stad de analyse van de casussen. Daarnaast komt u meer te weten over de vernieuwende experimenten die gestart worden binnen de City Deal en het programma Initiate (VNG). Initiate is betrokken bij Inclusieve Stad en zoekt praktische oplossingen waar mensen nù mee geholpen zijn, zo nodig m.b.v. informatietechnologie. Daarnaast delen gemeenten hun bevindingen ten aanzien van innovaties in het sociaal domein. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. Wissel van gedachten met andere professionals uit het land die net als u aan vernieuwing werken: kom naar de landelijke bijeenkomst!

Meer informatie en aanmelden bij Platform 31.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *