Jonge huishoudens trekken naar de stad

Banen per 100 inwoners
Op de kaart: banen per 100 inwoners

De onderzoeksbureaus Regioplan en Atelier Tordoir hebben in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek verricht naar de ruimtelijk-economische opgaven van het middenbestuur. Want het belangrijkste deel van het leven van de meeste mensen speelt zich af in stadsgewesten en streken. Ook de meeste bedrijven en voorzieningen opereren vooral in regionale verbanden.

De ruimtelijk-economische analyse  levert in hoofdlijnen de volgende bevindingen op:

 • Er is een trek naar de stad. De klassieke suburbanisatie van hoger opgeleide jonge huishoudens kantelt, zeker in de Randstad, naar re-urbanisatie.
 • Er is sprake van een geleidelijke geografische opschaling van delen van markten waarbij een interstedelijke netwerkstructuur steeds duidelijker wordt (het betreft woningmarkten, arbeidsmarkten, voorzieningen).
 • Bestuurlijke grenzen hebben geen functionele betekenis. Burgers en bedrijven bewegen zich massaal in gemeente- en provinciegrensoverschrijdende verbanden: deze grenzen hebben functioneel gezien betrekkelijk weinig betekenis.
 • Sommige knopen in het interregionale netwerk groeien buitenproportioneel snel, zoals centrale steden als Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Sommige knopen van het netwerk en delen van ons land zijn minder goed aangesloten aan het netwerk en kunnen daardoor stagneren.
 • Langzaam maar zeker ontwikkelt zich een geïntegreerd interregionaal, interstedelijk systeem. Dit netwerk is herkenbaar op nationale schaal en is het sterkst herkenbaar bij zakelijke relaties en bij zowel dagelijkse als verhuisbewegingen van hogeropgeleide jongeren.
 • De sterk groeiende knopen in het interstedelijke netwerk worden in toenemende mate gevoed door toeleverende steden binnen het interstedelijke netwerk, in plaats van door verhuizingen binnen het stadsgewest.
 • Voor een meerderheid van de Nederlanders blijven echter stadsgewesten en streken, in omvang verschillend, de belangrijkste leef- werk- en marktomgeving: het daily urban system. Deze daily urban systems dijen, door toegenomen mobiliteit, nog steeds uit.
 • Naast stadsgewest en interstedelijk netwerk herkennen we:
  – Gebieden met krachtige sociale, economische en culturele verbanden.
  – Gebieden die sterk profiteren van de leisure class en private consumptie- en zorgeconomie.
 • Gebieden waar economische activiteiten en economisch actieven vertrekken zijn zowel in suburbane gebieden bij de stedelijke knooppunten als op het platteland aan te treffen. Bestaande lokale en (stads) regionale samenhang fragmenteert langzaam.

Het volledige rapport, met ook de aanbevelingen, is hieronder te downloaden.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *