Kabinet investeert 200 miljoen euro in 12 Regiodeals

Landelijke regio. Foto: John van Helvert

De afgelopen maanden werden 88 voorstellen voor de tweede tranche Regiodeals ingediend. Daarvan zijn door de ministeries van LNV en BZK 12 geselecteerd waarvoor ruim 200 miljoen beschikbaar gesteld is uit de Regio Envelop die voor deze kabinetsperiode beschikbaar is. De geselecteerde Regiodeals zijn verspreid over het hele land en omvatten onder andere Transformatie van de Regio Parkstad Limburg, Bodemdaling Groene Hart, Foodvalley, Holwerd aan Zee en Midden- en West-Brabant Makes and Moves.

Een Regiodeal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna 1 miljard euro voor uit. De regio’s zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regiodeals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regiodeals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor 6 projecten, het opruimen van nucleair afval, ESTEC, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Infographic RO.nl Tweede tranche Regiodeals. (C) MinLNV.

Minister Schouten van LNV zegt: “De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren. Om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin.” Haar collega Ollongren van BZK: “Regiodeals zijn altijd gericht op kansen of problemen ter plekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Ik ben als minister van BZK natuurlijk blij dat er ook Regiodeals komen in grensgebieden en gebieden die te maken hebben met bevolkingsdaling, zoals Parkstad Limburg, Noordoost Fryslân, Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe.”

Lees meer in het bericht op Rijksoverheid.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *