City Deals in voorbereiding

Op dit moment zijn er 31 City Deals ondertekend, waarvan een deel al succesvol is afgerond. Een overzicht van de getekende Deals vindt u op de City Deal-pagina. Maar Agenda Stad staat natuurlijk niet stil. De lessen en successen van de lopende en afgeronde deals hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe, gebiedsgerichte vormen van deals, zoals Regio Deals en Woondeals. Deze inzichten benutten we natuurlijk ook om nieuwe City Deals te ontwikkelen rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Samen met de in de G40 verenigde Nederlandse steden en op basis van onderzoeken en inzichten van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau brengt Agenda Stad verschillende vraagstukken in kaart. Dat heeft geleid tot nieuwe City Deals en de verkenning van een aantal voorgenomen City Deals. Meer weten over deze deals of interesse om aan te sluiten? Neem contact met ons op via het contactformulier op de website.

Tijdloze Grachten

Historische binnensteden zijn hét symbool van ons nationale erfgoed. Veel van deze binnensteden kennen unieke, eeuwenoude grachten- en kadecomplexen die een belangrijke rol spelen in de aantrekkingskracht van deze steden, maar ook in de waterinfrastructuur. De keerzijde van deze visitekaartjes is echter dat een goede staat van onderhoud cruciaal is om de bruggen, kades en grachten én die waterinfrastructuur veilig te houden. Diverse incidenten hebben de afgelopen jaren de kwetsbaarheid van deze eeuwenoude constructies aangetoond.

De City Deal Tijdloze Grachten buigt zich niet alleen over mogelijkheden om alternatieve financiële middelen te vinden voor het broodnodige onderhoud, maar ook over koppelkansen die focussen op toekomstbestendigheid en vergroening.

Welk urgent thema ontbreekt in dit overzicht?

De kracht van City Deals bestaat uit de gelijkwaardige, opgavegerichte samenwerking. Bovenstaande City Deal-thema’s zijn geïdentificeerd in nauw overleg met steden, koepels en kennisinstellingen en planbureaus. Het signaleren van City Deal-thema’s is een continu proces waarbij Agenda Stad proactief de dialoog zoekt. Ontbreekt er een thema dat de innovatiekracht van City Deals nodig heeft? Laat het ons weten via onze Contact-pagina.