City Deals in voorbereiding

Op dit moment zijn er 28 City Deals ondertekend, waarvan een deel al succesvol is afgerond. Een overzicht van de getekende Deals vindt u op de City Deal-pagina. Maar Agenda Stad staat natuurlijk niet stil. De lessen en successen van de lopende en afgeronde deals hebben onder andere bijgedragen aan nieuwe, gebiedsgerichte vormen van deals, zoals Regiodeals en Woondeals. Deze inzichten benutten we natuurlijk ook om nieuwe City Deals te ontwikkelen rondom de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen.

Samen met de in de G40 verenigde Nederlandse steden en op basis van onderzoeken en inzichten van o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau brengt Agenda Stad verschillende vraagstukken in kaart. Dat heeft geleid tot zes nieuwe City Deals (2020) en de verkenning van een aantal voorgenomen City Deals. Meer weten over deze deals of interesse om aan te sluiten? Neem contact met ons op via het contactformulier op de website.

City Deal Slim Maatwerk

Inwoners die bij wijkteams aankloppen voor hulp kampen vaak met meervoudige problemen: een slechte woonsituatie, gezondheidsklachten, eenzaamheid, schulden, inkomensproblemen. Hulpverleners proberen met de hulpvrager een oplossing te vinden. Voor gemeenten is hierbij effectiviteit en efficiency van belang o.a. door de toenemende vraag en een tekort aan financiële middelen.  Ook het groeiend tekort aan zorgpersoneel is een punt van zorg.

‘Slim Maatwerk’ onderzoekt hoe digitalisering en technologisering kunnen helpen bij het bieden van goede hulp. Hoe kan dit de communicatie tussen hulpvrager en hulpverlener verbeteren? Helpt het vastleggen en analyseren van gebeurtenissen (data) bij het vroegtijdig opsporen en aanpakken van problematiek? Helpen deze data de zorgprocessen efficiënter in te richten, de regel- en werkdruk in de zorg te verlagen?  Bij deze City Deal zijn tot nu toe 4 gemeenten en diverse andere partijen betrokken. Wil je meedoen of meer informatie over deze Deal? Kijk dan op City Deal Slim Maatwerk. Of stuur een berichtje naar onze postbus. Wij nemen dan snel contact met je op. Deze City Deal wordt op 27 juni 2022 ondertekend, op 11 maart 2022 ondertekenen diverse partijen een intentieverklaring tot deelname.

City Deal Vitale binnensteden

Binnensteden staan onder druk: retail en horeca hebben het moeilijk. De coronacrisis versnelt de leegstand waardoor de aantrekkelijkheid van binnensteden achteruit gaat. Tegelijkertijd grote vraag om woningen en nieuwe vormen van werk. Om het centrum van steden als kloppend hart voor stad en regio te behouden worden in deze City Deal integrale ruimtelijke en financieringsoplossingen ontwikkeld voor binnensteden.

De G6, G40 en Platform31 zijn tot nu toe betrokken bij de oprichting van deze City Deal. De deal wordt in 2022 getekend. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.

City Deal Stedelijke mobiliteit

Onder invloed van technologie en digitalisering maken onze maatschappij en economie een razendsnelle transitie door. Deze raakt ook aan de traditionele retail en goederenstromen in onze binnensteden. Waar veel winkelcentra kampen met teruglopende klantenaantallen, verheugen webwinkels zich veelal in een gestage groei. Maar aangekochte goederen – waaronder steeds vaker ook de dagelijkse boodschappen – moeten ook bezorgd worden, in een stad die al voller en drukker wordt door de groei van bewoners- en bedrijvenaantallen. Dit zorgt voor knelpunten en voor druk op de lucht- en daarmee leefkwaliteit. En voor gevaarlijke situaties op de weg.

Er zijn oplossingen denkbaar, zoals drones, zelf varende boten en robots. Veelal weet de technologie ook een oplossing te vinden voor de problemen waaraan het zelf mede debet is. Maar waar technologie vaak zijn eigen drempels weg kan nemen, zit regelgeving vaak een doorpak naar innovatief binnenstedelijk goederenvervoer in de weg.

De City Deal in oprichting Mobiliteit in de Stad focust zich vooralsnog op twee speerpunten: het wegnemen van belemmeringen zoals regelgeving en infrastructurele en technische beperkingen enerzijds en het creëren van een innovatief leernetwerk anderzijds.

Het ministerie van IenW en Topsectorlogistiek EZK zijn tot nu toe betrokken bij deze City Deal in oprichting. Heb je interesse in deze City Deal, wil je meedoen of wil je meer informatie? Stuur een bericht naar onze postbus of gebruik het contactformulier op deze website. Wij nemen dan snel contact met je op.