Kamp: “Nederland als eerste laten profiteren van vernieuwing”

Het kabinet wil innovatieve ondernemers en Nederlandse consumenten in staat stellen om als eerste te profiteren van de voordelen die ontwikkelingen als de deeleconomie, digitalisering en 3D-printen bieden. Om dat te realiseren, start het kabinet verschillende onderzoeken om komend half jaar binnen en buiten bestaande wetgeving te experimenteren met de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen. Vernieuwing vergroot ons verdienvermogen en draagt bij aan onze welvaart, zo schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief die hij vandaag aan de Kamer heeft gestuurd.

“Het tempo van vernieuwing ligt steeds hoger. Waar een uitvinding als de analoge telefoon uit 1878 er 75 jaar over deed om ingeburgerd te raken met 100 miljoen gebruikers, was het internet al na zeven jaar gemeengoed. Willen wij in Nederland als eerste profiteren van de voordelen die vernieuwing biedt, dan moeten wij daar in onze regels ruimte voor bieden. Onze innovatieve ondernemers krijgen daardoor de kans om steeds betere producten en diensten te ontwikkelen en dat zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven en banen hier ontstaan in plaats van elders”, aldus minister Kamp.

Vernieuwing van Airbnb tot drones in goede banen leiden

Ministers Blok en Kamp gaan komende maanden met betrokken partijen om tafel over hoe particuliere woningverhuur via apps als Airbnb en Wimdu in Nederland beter in goede banen geleid kan worden. Doel is om vernieuwing een kans te geven en publieke belangen, zoals veiligheid en betrouwbare dienstverlening, te blijven borgen. Nu is het voor verhuurders, huurders, gemeenten en beheerders onduidelijk hoe de regels in de praktijk moeten worden toegepast en dat remt mogelijk vernieuwende initiatieven op de woningmarkt.

Ook wil het kabinet ruimte bieden aan nieuwe verdienmodellen in sectoren die onder druk komen te staan door de voortschrijdende digitalisering, zoals de detailhandel. Door de opkomst van online winkelen stellen consumenten andere eisen dan voorheen aan een bezoek aan de binnenstad. Om die reden onderzoekt het kabinet hoe winkels en horeca beter gecombineerd kunnen worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de volksgezondheid. Ook op andere terreinen maakt het kabinet werk van vernieuwing. Vanaf 1 juli zijn bijvoorbeeld de regels voor drones versoepeld, zodat bedrijven deze technologie eerder kunnen inzetten.

Belemmeringen in wetgeving wegnemen

Bij de totstandkoming van wetgeving valt er volgens het kabinet winst te boeken om vernieuwing beter mogelijk te maken. Ministers Kamp, Plasterk, en Van der Steur gaan verkennen hoe wetgeving vaker op hoofdlijnen, toekomstbestendig of technologieneutraal opgesteld kan worden. Dat stelt bedrijven in staat om nieuwe innovaties sneller te introduceren, omdat er mogelijk belemmerende detailvoorwaarden minder vaak worden vastgelegd. Het kabinet past dit principe al toe bij de herziening van de taxiwet. Er bestond een verplichting om een factuur op papier te overhandigen na een rit. Na de wetswijziging volstaat een digitale factuur ook. Het kabinet onderzoekt daarnaast of er in bestaande wetgeving vaker een zogenaamd gelijkwaardigheidsbepaling kan worden opgenomen. Bedrijven krijgen daardoor het recht om aan te tonen dat zij met nieuwe technieken op andere wijze evenzeer aan de regels voldoen. Bovendien kan er volgens het kabinet in wetgeving vaker ruimte gecreëerd worden voor experimenten. Daardoor kan er in de praktijk ervaring worden opgedaan met innovaties. Over een half jaar zal het kabinet de voortgang presenteren.

500 miljoen consumenten laten profiteren van vernieuwing

Nederlandse bedrijven, zoals Booking.com, Snappcar en Thuisafgehaald, lopen in Europa voorop met de introductie van nieuwe producten en diensten. Eén gezamenlijke Europese markt met meer dan 500 miljoen consumenten is voor hen van groot belang om vernieuwende producten door te laten breken. Te vaak nog lopen ondernemers aan tegen verschillen in regelgeving in de 28 lidstaten. Daarom maakt het kabinet ook werk van één gelijk Europees speelveld met ruimte voor vernieuwing. Het kabinet pleit bijvoorbeeld voor het gelijktrekken van de btw-tarieven voor fysieke en digitale media zoals e-books, kranten en tijdschriften. Daarnaast zet het kabinet zich in aanloop naar en tijdens het Europees voorzitterschap in om de regels voor met name e-commerce en het auteursrecht binnen Europa te moderniseren, zodat onze bedrijven als eerste kunnen profiteren van de kansen die online verkoop over de grens biedt.

Lees ook de Kamerbrief over ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving

In het kader van Agenda Stad ontwikkelt ShareNL een platform om de ervaringen uit te wisselen die gemeenten met de deeleconomie opdoen, met name wanneer het wet- en regelgeving betreft.  Lees ook het interview met Pieter van de Glind over ShareNL.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *