Krimpend Groningen deelt ervaringen

De aanpak van de woningvoorraad in de krimpgebieden was lange tijd synoniem voor het ingrijpen van corporaties in de huurvoorraad. Inmiddels weten we dat de particuliere woningen een minstens even zo grote uitdaging vormen. De provincie Groningen en 12 Groningse gemeenten zochten met experimenten de kansen op.

Tientallen betrokkenen in de Groningse omgeving bogen zich in de loop van 2014 samen over één opgave: de toekomst van koopwoningen in krimpgebieden. De oogst: een complete kist met Gronings Gereedschap, bruikbaar hier en elders. Maar ook de nodige noties die het experiment overstijgen, zoals over de factoren tijd, financiën en daadkracht. Zo blijkt het probleem groter dan louter door particulieren en gemeenten kan worden opgelost; fondsvorming is nodig om leegstand en verloedering op termijn niet onoplosbaar te maken.

Een jaaroverzicht vindt u op de website  http://groningsgereedschap.nl

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *