Essay Urban Futures: Learning with Cities, Learning for Cities

De Urban Futures Studio heeft het essay “Learning with Cities, Learning for Cities: The Golden Opportunity of the Urban Agenda for the EU” gepubliceerd. In dit essay wordt het experimentele potentieel van de Europese Agenda Stad geanalyseerd.

Suzanne Potjer en Maarten Hajer presenteren de centrale principes van de innovatieve manier waarop de Europese Agenda Stad is georganiseerd:

  • het ‘lokale principe’: alle betrokken partijen erkennen dat steden een essentiële plek zijn om aan te Europese uitdagingen aan te pakken, en verplichten zich derhalve om steden te ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdagingen.
  • het ‘horizontale principe’: de betrokken partijen zoeken naar gedeelde stedelijke problemen en oplossingen, door te beginnen met de praktische ervaringen van steden om te zien wat er van hen geleerd kan worden.
  • het ‘verticale principe’: de betrokken partijen komen tot conclusies over hoe belemmeringen voor effectief bestuur op stedelijk niveau kunnen worden opgelost door interventies op verschillende overheidsniveaus (lokaal, nationaal, EU).

Ruimte voor experimenten

Potjer en Hajer benadrukken het belang van ruimte voor experimenten binnen de Europese Agenda Stad. Ze concluderen dat de Europese Agenda Stad de impact van steden op Europees beleid substantieel kan vergroten, als ze experimentele potentieel in steden kan stimuleren en een systeem van experimenterend leren in gang kan zetten.

Het essay is gepresenteerd tijdens de bijeenkomst “Eén jaar na het Pact van Amsterdam: de staat van de stad in de EU” dat gezamenlijk werd georganiseerd door het ministerie van BZK, de gemeente Utrecht, EUKN en Platform31 op 4 juli 2017 te Utrecht.

Lees ook het interview met Suzanne Potjer hierover hier op de site.

1 bijlage

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *