Eén jaar Pact van Amsterdam: de staat van de Stad in de EU

Vandaag is het Dag van Europa. Een mooi moment om alvast stil te staan bij het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam dat vorig jaar 30 mei werd aangenomen door de EU-ministers voor stedelijke ontwikkeling en de Europese Agenda Stad van start ging. Het Pact zorgde voor een doorbraak in stedelijk beleid in Europa. Nooit eerder werkten steden, lidstaten, de Europese Commissie en Europese instellingen namelijk samen aan een gemeenschappelijke stedelijke agenda.

En die samenwerking betaalde zich uit. Intussen zijn op alle twaalf afgesproken thema’s partnerschappen gestart en werken 200 verschillende Europese steden, ministeries, EU-instellingen en stakeholders met enthousiasme samen aan effectiever en efficiënter EU-beleid voor steden. De eerste aanbevelingen van deze partnerschappen op het gebied van betere EU-regelgeving, betere toegang tot EU-fondsen en betere kennisdeling krijgen vorm.

In het kader van het 1-jarig bestaan van het Pact van Amsterdam organiseren het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het European Urban Knowledge Network (EUKN), Platform31 en de gemeente Utrecht, een bijeenkomst over de eerste resultaten van de Europese Agenda Stad en kijken we vooruit met vertegenwoordigers van verschillende overheden (steden, provincies, ministeries en Europese Commissie) en onderzoeksinstellingen, vooruit naar de toekomstige positie van steden in de Europese beleidsarena.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor meer informatie en aanmelden kijk op de site van Platform31.

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Jammer dat water weer niet op de agenda staat, i.t.t. de prioriteit die de OESO, het World Economic Forum en ook de Nederlandse overheid hieraan geven:
    1) http://theconversation.com/why-the-world-needs-to-get-smarter-about-water-consumption-74129?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
    2) https://www.eip-water.eu/City_Blueprints
    3) https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-016-9760-4

    Prof Kees van leeuwen, KWR Watercycle Research Institute