Leestip: hoe worden EU-doelstellingen doorvertaald naar fondsen en initiatieven zoals UIA?

Op Europadecentraal.nl is een handig en inzichtelijk artikel verschenen waarin wordt ingegaan op de kansen voor Nederlandse gemeenten die een beroep willen doen op fondsenprogramma’s en initiatieven zoals de Urban Innovatie Actions (UIA),¬†voor cofinanciering van innovatieve stedelijke projecten.

In het artikel wordt stilgestaan bij de investeringsprioriteiten van de EU zoals die zijn vastgelegd in het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Daarnaast worden Europese Structuur- en Investeringsfondsen toegelicht, waarvan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor stedelijke ontwikkeling het meest relevant is. Daarnaast wordt ingegaan op de call-ronde’s van de UIA, waarvan de derde call, rondom projectvoorstellen op het gebied van luchtkwaliteit, huisvesting, klimaatadaptatie en banen en vaardigheden in de lokale economie nu geopend is tot 30 maart. Een vierde call voor voorstellen op het gebied van digitale transitie, duurzaam gebruik van land en toepassing van natuurlijke grondstoffen, stedelijke armoede en circulaire economie (of stedelijke mobiliteit) opent later dit jaar. De thema’s voor de calls zijn ontleend aan de Urban Agenda for the EU (UAEU) die voortvloeit uit het Pact van Amsterdam dat tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap gesloten is. Dat voorstellen ook voor Nederlandse steden kansrijk zijn, blijkt uit het feit dat Kerkrade, Rotterdam en Utrecht al eerder aanvragen gehonoreerd zagen.

Lees meer over de procedure in het artikel op Europadecentraal.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *