Meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen

Jantine Kriens tijdens de werkconferentie van Agenda Stad

Flexibiliteit, meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en duiden wat gaande is in de maatschappij. Dat zijn de punten die wat mij betreft hoog op de agenda van Bouwstenen voor Sociaal moeten staan. Grote maatschappelijke vragen kunnen alleen vanuit verschillende disciplines en in gesprek met de samenleving belicht worden. Laten we met ruimte in ons hoofd kijken naar wat er werkelijk speelt. Wat voor gemeente willen we zijn? Wat voor wijken willen we, in welke richting willen we ons ontwikkelen? Dat zijn de vragen waar het over gaat, lokaal en regionaal.

Praat ook met elkaar over de kwaliteit van de samenleving. We moeten uitkijken dat we niet in kortetermijnoplossingen blijven denken. Ik vind het bijvoorbeeld niet wenselijk om wel opvang voor vluchtelingen te realiseren in getransformeerde kantoren, terwijl niets wordt gedaan aan leegstand in een wijk. Bovendien kampen gemeenten met leegstaand vastgoed van de rijksoverheid. De rijksoverheid en gemeenten zouden dus samen moeten kijken naar het leegstandsvraagstuk, en niet met elkaar concurreren.

Dat overheden vastgoed in eigendom hebben, vind ik ook niet nodig. Geld verdelen kan ook via programmeren! Bovendien kunnen we met stenen stapelen nooit snel genoeg reageren op veranderingen in de samenleving. Laten we daarom nadenken over flexibiliteit. Niet alleen voor het maatschappelijk vastgoed, maar ook voor woningen. Flexibel bouwen is misschien wel de grootste opgave die we hebben. In de toekomst zal er bijvoorbeeld nog meer behoefte zijn aan kleinere woningen, ook door de verdere vergrijzing. Daarnaast blijkt dat de behoefte aan ontmoetingsruimten voor verschillende doelgroepen nog steeds toeneemt. Het gaat dus om functionaliteit en dienstbaarheid aan bepaalde doelgroepen. Hoe speel je op dit alles in? Voor wie ga je aanbod realiseren? Dat vraagt om een ander bestuurlijk instrumentarium.

Kijk naar wat er speelt in de samenleving en luister naar de samenleving. Je kunt maatschappelijk rendement niet berekenen, dat doe je aan de hand van gesprekken.


Deze blog verscheen eerder op Platform31.

Jantine Kriens is voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid van de regiegroep van Agenda Stad.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *