Actueel

  • Column Sheila Sitalsing, uitgesproken op de Kennis- en Inspiratiesessie Diversiteit en Inclusie op donderdag 27 juni in Podium Mozaïek te Amsterdam (gesproken tekst geldt) Het is dit jaar ...
  • Ik weet zelf nog heel goed hoe ongemakkelijk ik me voelde toen ik voor het eerst in aanraking kwam met ontwerpkracht. Toen ik voor mijn masterstudie (Organisaties, Verandering en Management) bij de kunstacademie te midden van een berg spullen zat en een voorwerp moest gaan knutselen dat voor ...
  •   Het doel van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ Het doel van de City Deal is het ontwikkelen van tooling van de digitalisererende en technologiserende stad. Met tools bedoelen we afspraken, standaarden en instrumenten die gaan over de processen die te maken hebben ...
  • 'Gebiedsgerichte aanpak' lijkt wel het nieuwe mantra in het openbaar bestuur. Maar wat is het eigenlijk? En hoe werkt dat in de praktijk? Plaatsvervangend directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK  van Delden licht toe. Binnen BZK werken we, in ...
  • Dit artikel verscheen eerder op onze zustersite Gemeentenvandetoekomst.nl De tijd dringt om de identiteitscrisis waarin Nederland zich bevindt op te lossen. Voor mij is de stad in balans een inclusieve stad, waarin wij niet beoordeeld worden op basis van de kleur van onze ...
  • We staan er niet zo vaak bij stil. Maar de snelheid waarmee we transformeerde van een productie- naar een kennis- en diensteneconomie en de verstedelijking die daarmee gepaard ging, is behoorlijk indrukwekkend. Gebouwen als de Werkspoorkathedraal in Utrecht herinneren ons ...
  • Welke geluiden horen we in de stad van 2040? Dat was een van de vragen in een workshop tijdens De Dag van de Stad, afgelopen maandag in Utrecht. Doe je mee? Ogen dicht, even wegdromen… Wat hoor je? Toekomstvisioen De ...
  • Nico Beets, Speciaal Gezant voor de Europese Agenda Stad, heeft twee jaar tot in de uithoeken van de Europese Unie en daarbuiten overlegd, gelobbyd en gesproken om stedelijke vraagstukken hoger op de politieke agenda te krijgen. Met succes, want na de impuls die Nederland er tijdens het ...
  • De beste stuurlui staan aan wal. Als Rotterdamse kan ik natuurlijk makkelijk roeptoeteren dat de kolencentrales en de raffinaderijen in de Rotterdamse haven maar moeten sluiten. Liever ben ik lokaal geworteld aan de slag met raciaal economische en ecologische bewegingen en start ups die ...
  • Nederland denkt volop na over haar ruimtelijke toekomst. De Nationale Omgevingsvisie is in aantocht en met de aankomende lokale Omgevingsvisies hebben gemeenten al hun creativiteit nodig. Om daarbij aanstaande uitdagingen als de energietransitie en de woningbouwopgave het hoofd te ...