Meer over Europese Stedelijke Ontwikkeling

Meer weten over Europese Stedelijke Ontwikkeling? In diverse onderzoeken wordt de Europese Agenda onder de loep genomen. Daarnaast vind je op deze pagina links naar relevante websites en artikelen en interviews over de Europese Agenda Stad op deze site.

Onderzoek

Onderzoeken naar de Europese Agenda voor de EU leveren positieve beelden op

Opiniërend onderzoek opgesteld door Kieran McCarthy, raadslid in Cork, voor het Europese Comité van de Regio’s (CoR), roept op het potentieel van de Urban Agenda for the EU (UAEU) te erkennen door het een bindende politieke verbintenis te laten zijn, met tastbare investeringen en resultaten en echte impact op Europese wetgeving. (Juli 2018) Nieuwsbericht

Onderzoek

 

Rapport Learning to Experiment van de Urban Futures Studio, onderdeel van de Universiteit Utrecht (Mei 2018) concludeert ‘De Urban Agenda for the EU, de Europese Agenda Stad, maakt het voor steden voor het eerst mogelijk om EU-beleid direct te beïnvloeden. En dat is belangrijk, omdat steden daadkrachtige actoren zijn die dicht op concrete maatschappelijke uitdagingen zitten. Nieuwsbericht

Onderzoek

 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the Urban Agenda for the EU (November 2017) Deze rapportage van de Europese Commissie aan de Europese Raad, geeft vrij compact weer wat sinds de ondertekening van het Pact van Amsterdam in mei 2016 bereikt is, en is een belangrijke mijlpaal. Ook bevat het voorbeelden van concrete acties die uit de Actieplannen van de Partnerschappen voortkomen. Nieuwsbericht

Onderzoek

Links

 • One-stop-shop EU regionale en stedelijke ontwikkeling
  Deze site biedt een overzicht van alle stedelijke gerelateerde projecten van de Europese Commissie (Engelstalig)
 • Urban Data Portal
  Een online platform met data en datavisualisatie mogelijkheden voor onderwerpen zoals Europese stedelijke ontwikkeling en trends in Europa. (Engelstalig)
 • Europese Agenda website
  Site van het ondersteunende secretariaat. (Engelstalig)
 • Urbis website
  URBIS is een specifiek stedelijk investeringsadviesplatform binnen de Europese investeringsadvieshub (EIAH). (Engelstalig). URBIS is opgericht om stedelijke autoriteiten advies te verlenen om stedelijke investeringsprojecten, -programma’s en -platforms te vergemakkelijken, te versnellen en te ontsluiten. URBIS is in partnerschap ontwikkeld door de Europese Commissie (DG REGIO) en de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van de One Stop Shop for Cities van de EU en ter ondersteuning van de ambities die zijn vastgelegd in de Europese stedelijke agenda.

Zie ook

Overige relevante publicaties

 1. Tweede Kamerbrief over de Europese Agenda Stad
 2. Kabinetsreactie op de consultatie Europese Commissie over de stedelijke dimensie in EU-beleid
 3. Consultatie Europese Commissie over de stedelijke dimensie in EU-beleid
 4. Rapport over resultaten consultatie Europese Commissie over de stedelijke dimensie in EU-beleid
 5. Verklaring van Riga Declaration of Ministers towards the EU Urban Agenda
 6. Roadmap van de Europese Agenda Stad richting Nederlands EU-voorzitterschap
 7. Concept-rapport van Europees Parlement over de Europese Agenda Stad (wordt september over gestemd in het Europees Parlement)
 8. Verklaring van Europese Hoofdstedelijke burgemeesters
 9. Strategisch kaderdocument over de Urban Agenda van Eurocities
 10. Advies van Comité van de Regio’s Naar een integrale benadering van de steden in de Europese Unie
 11. Rapport van de Europese Commissie Cities of Tomorrow
 12. Onderzoek Universiteit van Twente Europa als kans: Better Regulation voor Nederlandse medeoverheden
 13. Onderzoek Universiteit van Leiden De wisselwerking tussen Europa en Nederland: Een verkenning van de Europese politieke prioriteiten en hun invloed op de verschillende overheden in Nederland
 14. CEMR First Contribution to an EU Urban Agenda