“Urban Agenda te veelbelovend om beperkt te blijven tot netwerk-experiment “

In een opiniërend onderzoek dat Kieran McCarthy, raadslid in Cork, opstelde voor het Europese Comité van de Regio’s (CoR), wordt opgeroepen het potentieel van de Urban Agenda for the EU (UAEU) te erkennen door het een bindende politieke verbintenis te laten zijn, met tastbare investeringen en resultaten en echte impact op Europese wetgeving.

McCarthy roept Europese instituties daarmee op om hun commitment aan stedelijke opgaven te herbevestigen en het proces een formele grondslag te geven. Hij verwelkomt de eerste stappen in die richting die vervat zijn in het raamwerk voor regionale ontwikkeling en cohesiebeleid vanaf 2020. Daarin reserveert de Europese Commissie 6 procent van het Europese Regionale Ontwikkelingsfonds voor investeringen in duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook roemt McCarthy in zijn rapport het European Urban Initiative, een nieuw instrument voor stedelijke samenwerking, innovatie en ontwikkeling langs de lijnen van de twaalf thematische prioriteiten van de Urban Agenda.

De bevindingen van McCarthy, die op 4 juli door het Comité van de Regio’s zijn overgenomen, zijn met de genoemde stappen van de Europese Commissie en een recent positief rapport van de Urban Futures Studiom het zoveelste duwtje in de rug van de Urban Agenda, die in 2016 tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU na jaren onderhandelen geëffectueerd werd met de ondertekening van het Pact van Amsterdam.

Potentieel beter benutten

De Urban Agenda brengt steden voor het eerst aan tafel bij de Europese Commissie, waar volgens een multilevel-governance benadering door de steden en de Commissie, samen met lidstaten en maatschappelijke organisaties, innovatieve oplossingen voor stedelijke opgaven bedacht worden. Uitdagingen voor de UAEU zijn een gebrek aan financiële middelen, met name om deelname van kleinere EU-steden te faciliteren, onduidelijk eigenaarschap, door het vrijwillige karakter van de partnerschappen en een passieve opstelling van sommige lidstaten door het ontbreken van regels over de taakverdeling. Om het potentieel van de UAEU beter te benutten, moet ook de verbinding met betere Europese wetgeving en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals) explicieter worden, door in de programma’s van de Partnerships op te nemen hoe ze hieraan bijdragen. Tot slot stelt McCartney in zijn rapport ook voor dat de Urban Agenda prominent terugkomt in de jaarprogramma’s, dat steden en regio’s toegang krijgen tot het Europees Parlement en werkgroepen van de Europese Raad, wanneer het stedelijke vraagstukken betreft. Tevens dringt de rapporteur aan op het instellen van een stuurgroep waarin de ontwikkeling van de Urban Agenda en onderwerpen voor eventuele nieuwe partnerschappen besproken worden.

Lees meer in het nieuwsbericht op de website van het Comité van de Regio’s, waar je ook een link naar het rapport aantreft.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *