Nederland als ‘Sustainable Urban Delta’

Nederland slimmer, duurzamer en leefbaarder maken. Dát is de wens van Maarten Camps, Secretaris Generaal bij het ministerie van Economische Zaken. In deze ambitie schuilt direct een enorme uitdaging. Want hoe kom je tot de juiste oplossingen om Nederland te laten functioneren als één grote, innovatieve netwerkstad? Hoe maak je van Nederland een Sustainable Urban Delta?

De Innovatie-estafette zet Nederland op de kaart als Sustainable Urban Delta. Op de vraag waarom er gekozen is voor dit nieuwe thema, antwoordt Camps: “Met ‘Sustainable Urban Delta’ geven we een duidelijkere richting aan dan met het eerdere thema ‘De Stad van de Toekomst’. Het gaat nog steeds over steden, verstedelijking en de verschillende functies binnen de steden. Onder de noemer Sustainable Urban Delta dagen we innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek of natuurvraagstukken.”

Onze kracht ligt in creatieve oplossingen

“Nederland is sterk verstedelijkt. Van een grote afstand ziet Nederland er uit als één grote stad, waar het bruist van ideeën, kennis en ervaring op allerlei gebieden.” vertelt Camps enthousiast. Hij vervolgt: “We leven bij uitstek in een land waarin een grote verscheidenheid aan thema’s in de steden samenkomt. Innovaties op het gebied van water, voedsel, energie en mobiliteit bieden nu al een grote meerwaarde voor Nederland. Het is belangrijk dat je in de stad toekomstbestendig kunt wonen, werken en creëren. Het is de uitdaging, maar zeker ook onze kracht om met onze creativiteit tot oplossingen te komen waarin deze functies elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken. Zo kun je met verrassende combinaties tot mooie projecten komen!”

Om goede antwoorden te vinden op deze uitdaging is het volgens Camps nodig om de krachten te bundelen. Hij benadrukt: “Innovatieve oplossingen ontstaan alleen als initiatieven en partijen samenwerken. Met het netwerk van de Innovatie-estafette hopen we een bijdrage te leveren aan die verbinding om samen tot duurzame oplossingen te komen die uitgewerkt en toegepast kunnen worden.”

14 april 2016 in het teken van ‘Sustainable Urban Delta’

De Innovatie-estafette is al volop bezig met de voorbereidingen voor het evenement, dat op 14 april 2016 plaatsvindt in Amsterdam aan het IJ rondom het Eye. De dag staat geheel in het teken van het thema Sustainable Urban Delta. Duizenden ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en innovatieve burgers krijgen de kans om elkaar te ontmoeten. Nieuwe samenwerkingen kunnen opbloeien en bestaande innovatieve projecten worden naar een hoger niveau getild. Camps juicht het evenement van harte toe: “De estafette is natuurlijk al gestart toen we op zoek gingen naar projecten. Naast de verbinding en nieuwe initiatieven die we hiermee stimuleren, is het een prachtige kans om te laten zien waar we voor staan als Nederland, wat we willen bereiken en wat voor uitdagingen er nog zijn. Als we erin slagen om Nederland slimmer, duurzamer en leefbaarder te maken, worden we vanzelf een Sustainable Urban Delta.”


Dit artikel is eerder gepubliceerd door de Innovatie-Estafette

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *