Nieuw BZK-duo in volgende fase Agenda Stad

Gert-Jan Buitendijk (links) en Bert van Delden (rechts)
Gert-Jan Buitendijk (links) en Bert van Delden (rechts)

Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van BZK, is vanaf I september 2015 ambtelijk verantwoordelijk voor de BZK-bijdrage aan Agenda Stad en de Europese Agenda Stad (Urban Agenda). Hij neemt het stokje over van Mark Frequin die vanaf die datum werkzaam is bij het ministerie van I&M. Gert-Jan Buitendijk zal in 2016 leiding gaan geven aan het binnen BZK nieuw te vormen directoraat-generaal Bestuur en Wonen.

Bert van Delden, thans plv directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van BZK, is vanaf 1 september 2015 tevens programmadirecteur Stad. Hij volgt Ferdi Licher op die vanaf die datum werkzaam is in een andere directeursfunctie bij het ministerie van BZK. Het programma Stad omvat de Agenda Stad, de Europese Agenda Stad en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Bert van Delden zal in 2016 extern ook optreden als plv directeur-generaal van het nieuwe directoraat-generaal Bestuur en Wonen.

Op 26 juni j.l. hebben de ministers van BZK, EZ en I&M en de staatssecretaris van I&M de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van Agenda Stad. Tegelijkertijd heeft de minister van BZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Europese Agenda Stad. Uit deze voortgangsberichten komt naar voren dat, na een fase van onderzoek, verkenning en inventarisatie van initiatieven, een nieuwe fase is aangebroken.

Nu gaat het erom dat in Nederland overheden, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, betrokken burgers en kennisinstellingen in stedelijke gebieden samen met betrokken ministeries een concretiseringsslag maken. Met name in de vorm van de selectie en uitvoering van City Deals en innovatie-initiatieven, die voor stedelijke regio’s en voor ons land het verschil kunnen maken, en ervaring opdoen met nieuwe samenwerkings-arrangementen. Ook in Europa is, als we optimaal gebruik willen maken van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van volgend jaar, een concretiseringsslag aan de orde, met name in de vorm van de concretisering van een beoogd ‘pact van Amsterdam’.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *