Nieuwe partijen sluiten zich aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens de Dag van de stad in Tilburg

Dit gaat over de City Deal Slim Maatwerk

Overheid en markt onderzoeken in City Deal ‘Slim Maatwerk’ hoe technologie kan bijdragen aan meer bestaanszekerheid, gezondheid en meer kansengelijkheid.

Op 29 september op de Dag van de Stad sluiten Institute 4 Preventive Health, een kennisalliantie tussen de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit Wageningen, het nationaal programma Heerlen-Noord, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG), de gemeente Tilburg en UWV zich aan bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. In deze City Deal onderzoeken dertig partijen hoe digitalisering en technologisering kan bijdragen aan oplossingen in het sociaal domein. 

Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig en op een gezonde manier in onze vertrouwde thuisomgeving leven. Helaas is dat voor veel mensen niet mogelijk, vanwege gezondheidsproblemen of omdat ze tussen wal en schip vallen in het systeem. Bovendien is er personeelstekort in het sociaal domein om die groepen voldoende ondersteuning te bieden. In de City Deal ‘Slim Maatwerk ’verkennen partijen hoe digitalisering en technologisering oplossingen kunnen bieden voor de opgaven waar we voor staan.

Maarten van Asten, wethouder Digitalisering in de gemeente Tilburg: ‘Als gemeente willen we dat onze inwoners zoveel en zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Problemen op het gebied van bestaanszekerheid, wonen, gezondheid en inkomensproblemen kunnen dat in de weg staan. Door samen te werken in deze City Deal maken we optimaal gebruik van de techniek van vandaag en de kennis en kunde van betrokkenen om hiervoor oplossingen te zoeken. Een mooie ontwikkeling die wij vanuit Tilburg van harte ondersteunen.’

 

Innoveren van processen binnen het sociaal domein

In de City Deal onderzoeken 30 partijen welke processen in het sociaal domein baat kunnen hebben bij digitalisering en de inzet van technologie. Zo zou het gebruik van één gemeenschappelijk dossier per inwoner de communicatie tussen verschillende hulpverleners kunnen verbeteren en vereenvoudigen. En het analyseren van gegevens kan ook worden ingezet voor vroegsignalering. Uiteraard staat bij dit alles de privacy en autonomie van inwoners met een hulpvraag voorop. De partners van de City Deal vinden het van cruciaal belang om naast technische oplossingen, ook het bijbehorende ethische debat te voeren en de kansen om door technologisering en digitalisering de gelijkheid en democratie te bevorderen.

Edith Feskens, professor aan de Universiteit Wageningen, tekent namens het Institute 4 Preventive Health de City Deal: ‘Als Institute 4 Preventive Health zijn we heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan deze City Deal en samen met de andere partners ons in te zetten voor een gezondere en duurzame samenleving.’

Ook Maarten Burggraaf, bestuurlijke trekker van deze City Deal en wethouder van de gemeente Dordrecht, is blij met de nieuwe partners van de City Deal: ‘We zijn blij dat een aantal nieuwe partijen zich aansluiten bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Gemeenten, zoals Tilburg en Dordrecht, staan voor grote maatschappelijke opgaven. Er zijn veel sociale problematieken en een sociaal domein dat steeds complexer wordt. Wij geloven dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van die complexiteit en meer maatwerk en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. De City Deal streeft ernaar om instrumenten te ontwikkelen die zowel gezondheid als kansengelijkheid en bestaanszekerheid bevorderen. Om deze ambitie waar te maken, wordt erop toegezien dat de instrumenten haalbaar, schaalbaar én deelbaar zijn. En dat kan alleen met verschillende partners uit het sociaal domein, zoals de gemeente Tilburg, het UWV, Institute 4 Preventive Health, Heerlen-Noord en BTG.’

 

Partners

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenden al de City Deal: Hogeschool Avans, Brightlands Smart Services Campus, Ministerie van BZK, Buddy Payment BV, CBS, Centric, gemeente Den Haag, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Future City Foundation, gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, Ministerie van OCW, Platform31, gemeente Roermond, Hogeschool Rotterdam, Twentse Koers, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, Ministerie van VWS, WeCity, WeLabs, gemeente Zwolle. Op 29 september komen daar BTG, Institute 4 Preventive Health, Heerlen-Noord, de gemeente Tilburg en UWV bij.

 

Over City Deals

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken. Vanuit die bestaande City Deals werken de Future City Foundation, het Programma Sociaal Domein en Stedennetwerk G40 nauw samen. Lees meer over de City Deal Slim Maatwerk.

 

 

 

Heeft u vragen over de inhoud van dit persbericht? Neem dan contact op met: Zoë Spaaij – 0650586953 of [email protected]

 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  1. Pingback: My Homepage