Nieuwe subsidieronde voor innovatieve lokale projecten cyberweerbaarheid

Heb jij een innovatief idee voor een lokaal project om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven te versterken? Dien dan voor 27 januari 2022 je projectvoorstel in en kom in aanmerking voor subsidie!

Het ministerie van JenV stelt – na goede ervaringen met gesubsidieerde projecten in 2020 – opnieuw een bedrag ter beschikking. Het subsidietraject wordt begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Net als in 2020, wordt voorlichting nog steeds belangrijk gevonden om het bewustzijn van risico’s te vergroten bij burgers en bedrijven. Gedragsverandering – waardoor bewoners en ondernemers daadwerkelijk cyberweerbaarder worden – is natuurlijk nog beter. Maar ook lastig. Daarom daagt het CCV jou uit om met een projectvoorstel te komen waarin je dit realiseert.

De subsidie is beschikbaar voor cyberprojecten die:

– de cyberweerbaarheid van het MKB verhogen óf

– de cyberweerbaarheid op wijkniveau en kwetsbare groepen verhogen óf

– de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen versterken.

In de factsheet van City Deal Lokale Weerbaarheid lees je wat we hier precies onder verstaan én wat je moet doen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Bekijk de factsheet voor alle informatie.

Terugblik 2020

Om je alvast een beter beeld te geven, blikken we nog even terug op 2020. Toen zijn 18 lokale projecten geselecteerd voor een eerste subsidieronde, projecten van gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en Platforms Veilig Ondernemen. Ondanks de tegenslagen van de coronapandemie, zijn de meeste projecten in oktober 2021 succesvol afgerond en gepresenteerd tijdens het CCV-cybercongres. Deze projecten vind je terug in de cyberdatabase van het CCV.
De projectleiders kwamen eens in de twee maanden bijeen om de voortgang en andere ervaringen met elkaar te delen. Nieuwe kennis werd opgedaan dankzij gastsprekers uit wetenschap en bedrijfsleven. Zo creëert de City Deal Lokale Weerbaarheid naast de subsidie extra meerwaarde voor deelnemende projecten en zet zij zich in om succesvolle projecten landelijk te verspreiden.

’30 enthousiaste Buurtambassadeurs’

Wij laten graag een projectleider Jonathan van Eerd aan het woord van één van de 18 deelnemende projecten om te vertellen over zijn ervaringen: “Vanuit Breda hebben wij meegedaan aan deze City Deal met het project Digitale Buurtambassadeurs. Het doel van het project is om Bredase inwoners weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit en daarbij de kracht van de stad te benutten. Samen met de politie en Avans Hogeschool hebben we ruim 30 enthousiaste vrijwilligers opgeleid die ons nu nog steeds helpen bij het verspreiden van kennis en kunde omtrent online veiligheid. Mede dankzij de bijdrage vanuit de City Deal, is het project een groot succes geworden en zullen we komend jaar wederom een nieuwe lichting ambassadeurs opleiden!”.

De subsidieronde staat open voor projectvoorstellen voor nieuwe (!) projecten van gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig Ondernemen. Er is ca 6 ton beschikbaar. De hoogte van de subsidie per project is afhankelijk van het aantal inzendingen en het innovatieve karakter van het voorstel, maar houdt rekening met een maximale bijdrage van 50.000 euro.

Met name voorstellen waarin nadrukkelijk de samenwerking met lokale en regionale partners wordt aangegaan hebben onze interesse. Samenwerking vergroot immers het bereik van en draagvlak voor een project aanzienlijk. Daarnaast zijn we voorstander van een ‘evidence based’-aanpak dus neem deze zeker mee in de begroting van je voorstel.

Insturen

Alle achtergrondinformatie over deze subsidieronde lees je in deze factsheet;
voor je projectvoorstel gebruik je dit format nieuwe cyberprojecten. Hierin staan ook de randvoorwaarden.

De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen is donderdag 27 januari 2022. Neem bij vragen contact op met CCV-adviseur Sten Meijer, via [email protected].

We hopen op veel en vooral innovatieve voorstellen!

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *