Op weg naar City Deals

Na de totstandkoming van de stedenproposities en de publicatie van de kamerbrieven is het nu zaak om tot een effectieve samenwerking rond concrete City Deals te komen. Agenda Stad heeft 11 thema’s geïdentificeerd die door steden zijn aangedragen. Agenda Stad zal themagewijs het gesprek organiseren tussen experts uit een aantal steden en relevante vakdepartementen. Hieronder staan de thema’s.

 1. Data-infrastructuur
  Aandachtsvelden: goede nationale en internationale digitale verbindingen, open data, privacy, mededinging, veiligheid, diensteninnovatie
 2. Stedelijke bereikbaarheid (last and first mile)
  Aandachtsvelden: modal split, fiets, autodelen, stadsdistributie, vervoer, ict centrumontwikkeling
 3. Circulaire stad
  Aandachtsvelden: afvalstromen, deeleconomie, verduurzaming, resilient cities
 4. Topcampussen / innovatiemilieus
  Aandachtsvelden: campussen, ecosysteem voor innovatie, vestigingsklimaat
 5. Next economy
  Aandachtsvelden: onderwijs-arbeidsmarkt, maakindustrie, start-ups
 6. Energietransitie
  Aandachtsvelden: energienetten, energieopwekking, integratie leefomgeving, regionale profilering
 7. Sociale arrangementen
  Aandachtsvelden: efficiënt sociaal vangnet, maatschappelijk verantwoord ondernemen, private financiering sociaal domein
 8. Grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt
  Aandachtsvelden: leren, werken en ondernemen over de grens
 9. Gezonde stad en leefkwaliteit
  Aandachtsvelden: interactie leefomgeving, gezondheid, nieuwe zorgconcepten
 10. Klimaatadaptatie
  Aandachtsvelden: integratie klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling
 11. Stedelijke transformatie
  Aandachtsvelden: leegstand, verdichting, energieneutrale gebouwen, voorzieningenniveau

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *