Op weg naar Integralië – Routekaart voor een integrale aanpak van de openbare ruimte

Hoe komen klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzame mobiliteit en een gezonde en groene stad samen in de openbare ruimte? Vandaag presenteert de City Deal Openbare Ruimte de routekaart ‘Op weg naar Integralië’, een perspectief voor iedereen die succesvol aan de slag wil in de stedelijke boven- en ondergrond.

De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden flink op de schop: van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe maken we al deze opgaven passend in de schaarse ruimte? Hoe voorkomen we dat de straat voortdurend openligt? Hoe zorgen we ervoor dat al deze investeringen samen meer waarde opleveren en dat de openbare ruimte een plek is waar je graag bent?

De afgelopen drie jaar heeft de City Deal Openbare Ruimte gewerkt aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. De City Deal is een samenwerking van twaalf vooruitstrevende gemeenten, vier departementen en diverse kennisinstellingen. Ze wilden breken met oude gewoontes, sectorale budgetten, belemmerende wet- en regelgeving en het gevecht om de ruimte.

Nu presenteert de City Deal zijn bevindingen. Ateliermeester Thijs van Spaandonk: ‘Een integrale aanpak is essentieel voor het tijdig en effectief aanpakken van de vele uitdagingen in de openbare ruimte. Alleen zo kunnen we de toenemende drukte en complexiteit het hoofd bieden, conflicten tussen verschillende belanghebbenden verminderen, graafschade beperken, de kosten van beheer en onderhoud onder controle houden en de leefbaarheid voor bewoners verbeteren.’

De Routekaart biedt aanbevelingen waar gemeentelijke organisaties morgen mee van start kunnen gaan; samen met lokale partners als netbeheerders, woningcorporaties, waterschappen. Het benadrukt het belang van samenwerking in de hele keten, waarbij alle betrokken partijen nauw samenwerken van visieontwikkeling tot uitvoering. Net als het nemen van regie op de ondergrond, slim omgaan met schaarse middelen en capaciteit, en het aanpassen van de organisatie aan een nieuwe werkwijze.

Instrumenten

De Routekaart verwijst ook naar instrumenten die de City Deal heeft ontwikkeld.  Instrumenten die laten zien hoe het proces van een integrale aanpak eruit kan zien en hoe je een datagedreven aanpak organiseert. Ook zijn er handvatten ontwikkeld op het gebied van organisatie-inrichting en samenwerking, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een slimme financiering en waar aanpassingen nodig zijn in wet– en regelgeving. Al deze kennis en ervaringen is nu beschikbaar op de website City Deal Openbare Ruimte.

Slotmanifestatie

Vandaag – tijdens de slotmanifestatie van de City Deal – wordt de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren gedeeld met een breed publiek van ruimtelijk ontwerpers, beheerders, beleidsmakers, assetmanagers, gebiedsregisseurs en vele andere professionals. Met als doel om gezamenlijk de route naar Integralië te kunnen nemen.

Met het afsluiten van de City Deal Openbare Ruimte, gaat het Platform Integraal Samenwerken Openbare Ruimte aan de slag met het door ontwikkelen van de kennis en de instrumenten die de City Deal heeft ontwikkeld. Organisaties kunnen zich aansluiten bij dit initiatief om zo samen te werken aan een toekomstbestendige openbare ruimte.

Over de City Deal Openbare Ruimte

De City Deal Openbare Ruimte is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Apeldoorn, Groningen, Purmerend en Utrecht. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Naast de ministeries en gemeenten doen ook Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, COB, De Bouwcampus en TU Delft mee aan deze nationale samenwerking.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *