Open source standaard helpt de slimme stad

Schermafdruk van Future City webinar op 26 maart 2020

Van smart city platforms in steden als Bristol, Santander en Lissabon tot een early warning system in Montevideo. Voor slimme oplossingen in de stad is een gemeenschappelijke taal nodig. Steeds meer steden werken met de open-source standaard van FIREWARE. Ook de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ verkent de mogelijkheden ervan.

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Welke tools hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Waarmee kunnen we de leefbaarheid in onze steden vergroten en onze democratische waarden borgen? In ieder geval door goede uitwisseling van digitale data, benadrukte Ulrich Ahle, CEO van de internationale FIREWARE Foundation, nog maar eens tijdens een webinar van Future City op 26 maart, waarbij zo’n 80 deelnemers uit de hele wereld meeluisterden.

Smart Cities

“Om de Smart City goed in te richten is contextinformatie nodig”, legde Ahle uit. “Informatie over wat er aan de hand is in de stad, waar, wanneer en waarom.” Deze informatie is echter nog te veel in silo’s te vinden, aldus de CEO. Informatie over smart mobility is bijvoorbeeld niet verbonden met informatie over Smart Retail of Smart Industry. “Onze missie is dan ook om die silo’s af te breken en de informatie beschikbaar te maken. Om zo de kosten te verlagen van de Smart City en daarnaast de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren.”

FIREWARE werd negen jaar geleden opgericht in Berlijn door de internationale IT-bedrijven Atos, Engineering, Orange en Telefónica. Doel: een open innovatie-omgeving creëren, op basis van open source software. Naast een cloud-omgeving biedt FIWARE standaarden voor uitwisseling en gebruik van data en herbruikbare bouwstenen waarmee steden Smart City-oplossingen kunnen creëren.

Overal in Europa zijn FIWARE-knooppunten ontstaan die allerlei innovaties opleveren. In Nederland is het eerste knooppunt belegd bij de stichting Future City onder de naam FIWARE Lab NL. Momenteel werken in 30 landen al 140 steden met de open source software. In Nederland zijn dat onder meer Eindhoven, Utrecht, Almere, Rotterdam en Drechtsteden.

Bewoners waarschuwen

Ahle noemt twee mooie voorbeeld van steden en regio’s die gebruikmaken van FIWARE voor Smart City-oplossingen. Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, heeft een early warning system opgezet om bewoners te waarschuwen voor overstromingen bij hevige regenval, iets waar de stad regelmatig mee te maken heeft. Overal in de stad meten sensoren het waterniveau in rivieren, kanalen en riolen. Via een realtime system kunnen bewoners persoonlijk worden gewaarschuwd. Bijvoorbeeld dat de plek waar ze hun auto hebben geparkeerd over twintig minuten onder water zal staan, en het slim is om de auto te gaan verzetten. “Ik vind het echt indrukwekkend wat ze daar hebben gedaan op basis van FIWARE”, aldus Ahle.

Een zeer actueel voorbeeld is een regio in Europa, waarvan Ahle de naam niet wilde noemen, die zwaar getroffen is door het corona-virus. De overheden daar gebruiken het platform bij de bestrijding van het virus. Ze hebben een systeem opgezet van monitoring, traceren en statistiek, waarmee artsen en overheidsinstanties in de regio op een kaart patiënten en burgers kunnen volgen op basis van testresultaten, tot op adresniveau. “Dit systeem is in vijf dagen opgezet”, vertelde Ahle. “Op 25 maart hebben we een sessie gehad met de Europese Commissie om te kijken of we dit ook kunnen toepassen in andere landen. Het is indrukwekkend te zien hoe met dit systeem informatie verzameld en gebruikt kan worden om verdere besmetting van covid-19 te voorkomen.”

City Deal

FIREWARE is een van de tools die de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ gaat verkennen. Doel van deze nieuwe City Deal is om een toolbox met instrumenten, technische producten en verordeningen te ontwikkelen, toetsen en implementeren voor gemeenten. Zodat deze niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De tools die we ontwikkelen moeten haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Uiteindelijk wil de City Deal twaalf concrete tools opleveren die na de ondertekening van de City Deal ontwikkeld, getest en geïmplementeerd worden. De kick-off is op 13 mei.

Download  de presentatie van Ulrich Ahle van de website Future-city.nl.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *