Europese Partners Energie Transitie bij elkaar in Tilburg

Tilburg skyline
Tilburg skyline

Onder het Nederlandse voorzitterschap voor de Raad van de Europese Unie is in 2016 de ‘Agenda Europese Stad’ tot stand gekomen. Deze agenda is vastgelegd in het Pact van Amsterdam en kent twaalf thema’s om adviezen te verlenen aan de Europese Commissie. Voor alle twaalf thema’s is een partnerschap gevormd van Europese steden. Tilburg is onderdeel van het partnerschap Energie Transitie.

Op 6 en 7 december komt in Tilburg het partnerschap Europese Stad voor Energie Transitie bijeen om adviezen op te stellen die direct gericht worden aan de Europese Commissie. In dat partnerschap werkt Tilburg nauw samen met Groningen, Utrecht, Enschede, de G32 en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

Tilburg is nauw betrokken geweest bij het vormgevingsproces, onder andere door wethouder Marcelle Hendrickx als spreker op het Comit√© van de Regio’s forum over de Europese Agenda Stad in mei 2016.

Betere Europese regelgeving

“Met de selectie van Tilburg in het partnerschap Energie Transitie hebben we als stad, maar ook voor andere Nederlandse steden een directere lijn richting de Europese Commissie om adviezen te geven over de Energie Transitie. Daarbij valt te denken aan betere Europese regelgeving, verbeterde financieringsmogelijkheden en betere kennisdeling tussen steden”, aldus de Tilburgse energie-wethouder Berend de Vries: “Deelname aan dit partnerschap levert ons naast een verbreed Europees netwerk indirect ook meer kans op Europese middelen om tastbare doelstellingen voor de steden mogelijk te maken, zoals het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed als sporthallen en musea.”

Binnen het energie transitie richt Tilburg zich vooral op de thema’s van warmte-infrastructuur, het Nul-op-de-Meter concept en de grootschalige opwekking van duurzame energie. Op deze thema’s wordt gewerkt aan voorstellen, die vervolgens worden ingebracht in het plan met concrete acties met toekomstwaarde om de energietransitie in Europese steden en regio’s mogelijk te maken.

Urban Agenda Energie Transitie

De coördinatoren van de Urban Agenda Energie Transitie zijn Londen, Gdansk en Roeselare. Tilburg ontmoet als partner in dit samenwerkingsverband ook Gotenburg, Navarra Nasuvinsa, Udine, Vaasa, Vidzime, Warschau, de lidstaten Frankrijk en Duitsland en de DG REGIO en ENER van de Europese Commissie.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *