Partnerschap Innovatief aanbesteden bereidt stevig eindresultaat voor

Valentina Schippers (rechts) op het EWRC 2018. Foto van Twitter.
Valentina Schippers (rechts) in actie voor het Partnerschap

Op 10 en 11 februari vond in Haarlem een bijeenkomst plaats van het partnerschap Innovatief aanbesteden, of voluit ‘Innovative and Responsible Public Procurement’. De nieuwe Urban Envoy Karen van Dantzig woonde de bijeenkomst op 10 februari bij, op uitnodiging van Haarlem dat tevens coördinator is van het partnerschap. Van Dantzig zag hoe er gedreven werd gewerkt aan de zeven acties die het partnerschap in juni dit jaar oplevert.

In het partnerschap houden 11 steden, 3 lidstaten en een aantal betrokken EU instituties en expertorganisaties zich bezig met het onder de aandacht brengen van ‘aanbesteden als strategisch instrument’ voor een duurzamer, socialer en innovatief Europa’. Zoals het partnerschap het ziet: ‘aanbesteden is geen doel op zich maar een krachtig middel om doelen mee te bereiken’.

Urban Envoy Van Dantzig ontmoette een groep gedreven mensen die een bijdrage willen leveren aan het aanpakken van stedelijke uitdagingen en opgaven, zoals innovatie, groen, duurzaamheid, smart mobility, digitalisering, en huisvesting door slimmer in te kopen en aan te besteden.

Foto voorkant brochure Public Procurement

Brochure Public Procurement

Het partnerschap werkt aan zeven acties. Een voorbeeld is circulair inkopen, waarbij door het volgen van ‘in house’ trainingen op maat wordt bijgedragen aan de ambitie om 100% circulair aan te besteden. Naast het verzorgen van trainingen, worden goede voorbeelden gedeeld en praktische richtsnoeren en instrumenten beschikbaar gesteld.

Het partnerschap levert in juni 2020 haar eindresultaat op. Tijdens de bijeenkomst van 10 en 11 februari werd alvast expliciet stilgestaan bij het vervolg: het laten ‘landen’ van de producten bij steden, regio’s, lidstaten en Europese instellingen, actueel houden van tools en richtsnoeren en hoe men meer partijen kan bereiken.

In april en juni zal het partnerschap een podium krijgen bij activiteiten van Europese organisaties als EUROCITIES en URBACT rond aanbesteding. Daarnaast wordt er nagedacht over mogelijke vervolgprojecten vanuit Europees gefinancierde fondsen zoals bijvoorbeeld URBACT, Urban Innovative Actions en Horizon 2020. In oktober 2020 komen het onderwerp en partnerschap aan bod tijdens de European Week of Regions and Cities en in november tijdens het Procura+ congres over inkoop en aanbesteding door overheden in Europa. Zo draagt het partnerschap bij aan Europese bewustwording van het belang van slim en duurzaam inkopen.

Lees alles over het partnerschap Innovatief aanbesteden op de website van Futurium.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *