Prestigieuze Europese subsidie voor SUPERLOCAL-project

Het project SUPERLOCAL van Woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad heeft een Europese subsidie van 5 miljoen euro gekregen. In het project willen de drie partijen drie hoogbouwflats inclusief de bijbehorende openbare ruimte in de wijk Bleijerheide (Kerkrade) door middel van volledig hergebruik van materialen transformeren tot 125 nieuwe sociale huurwoningen, aangevuld met 25 vrije sectorwoningen.

Met de toekenning van de Europese subsidie van 5 miljoen euro, die mede door de inzet van de Stadsregio Parkstad Limburg tot stand is gekomen, is er een nieuw hoogtepunt bereikt in deze samenwerking. Dit is een belangrijke stap richting het realiseren van de gezamenlijke ambitie om circulair te ontwikkelen. De gemeente Kerkrade, HEEMwonen, IBA Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg hebben de UIA-subsidie op 10 oktober gezamenlijk in ontvangst genomen in Brussel.

Wethouder Tim Weijers van Kerkrade vertelde onlangs eerder over het project hier op de website. Lees het interview. 

Details subsidie

De Urban Innovative Actions (UIA) is een prestigieuze subsidie van de Europese Unie voor de stimulering van duurzame stedelijke ontwikkeling. Om in aanmerking te komen moeten initiatieven aan strenge eisen voldoen. Zo moet het een baanbrekend project betreffen dat nog niet elders in Europa uitgevoerd is. Voor de subsidieaanvraag van SUPERLOCAL hebben maar liefst twaalf partners intensief samengewerkt: HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., Bouwbedrijven Jongen (Koninklijke VolkerWessels onderneming), Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en branchevereniging VERAS. De kennis die de partners tijdens het project opdoen is openbaar toegankelijk, zodat de nieuwe methodes bij andere (internationale) projecten kunnen worden toegepast.

Tim Weijers, wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Kerkrade: “Ik ben zeer verheugd dat het ons met zijn allen gelukt is om deze Europese subsidie binnen te halen. Dit is een uitstekend voorbeeld van samenwerken vanuit de inhoud, ook gemeentegrensoverschrijdend. En dan met dit geweldige resultaat.”

Project

“Bij het SUPERLOCAL-project gaat het om circulair ontwikkelen. De materialen, kwaliteiten en waarden van de hoogbouwflats en het omliggende projectgebied worden zoveel mogelijk hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen aangeboord hoeven te worden.” aldus Marjo Vankan, directeur-bestuurder van HEEMwonen. Het beton van de flats heeft 50 jaar dienst gedaan. Momenteel wordt onderzocht of hergebruik van volledige betonnen flatdelen, zoals hele appartementen, mogelijk is. Hiermee wordt ingespeeld op de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat hoogwaardig recyclen van beton een grote uitdaging voor de bouwsector is. In het SUPERLOCAL-project wordt gepionierd in hoogwaardig hergebruik van beton. De opgedane kennis zal een onmiskenbare impact hebben op de bouwbranche.

Initiatief IBA beloond

IBA Parkstad ziet haar inspanningen beloond. “Onze partners hebben een fantastisch innovatief en duurzaam project, dat perfect past binnen het IBA-gedachtegoed. IBA heeft het subsidietraject geïnitieerd en aangejaagd. Waar nodig onderzoeken laten uitvoeren. De samenwerking tussen HEEMwonen, gemeente Kerkrade, Stadsregio Parkstad Limburg en IBA Parkstad heeft tot toekenning van de subsidie geleid, een fantastisch resultaat”, aldus Kelly Regterschot, directeur IBA Parkstad.

Lees meer over het project en de toekenning van de subsidie op de website van de gemeente Kerkrade.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *