Proeftuinen en ‘slimme’ samenwerking om topsectoren Gelrestad te versterken

De sectoren energie, voeding en gezondheid kenmerken de bedrijvigheid in de stedelijke regio’s Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn en Ede. Om deze sectoren een extra impuls te geven gaan de steden met de provincie Gelderland, een tiental regionale partners en de rijksoverheid samenwerken.

Via vernieuwende proeftuinen en slimme combinaties bundelen de partijen hun krachten in deze Gelrestad-samenwerking, zodat het profiel van de gehele regio sterker wordt. Zij doen daarvoor óók een beroep op medewerking van het rijk. De deal is maandagmiddag 30 januari getekend in Nijmegen.

Onmisbare pijlers

Wethouder Harriet Tiemens van Nijmegen. Foto: Niek Antonise

Wethouder Harriet Tiemens van Nijmegen. Foto: Niek Antonise

Harriët Tiemens, wethouder gemeente Nijmegen en trekker van deze City Deal: “Energie, voeding en gezondheid zijn onmisbare pijlers in het duurzaamheidsbeleid van onze regio. Dankzij de City Deal kunnen we de samenwerking tussen deze drie versterken. Dat zorgt voor nog meer innovatie, snelheid en inspiratie. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met deze ‘deal’ als Gelderse steden, provincie, rijk en tal van bedrijven en instellingen een grote stap voorwaarts maken. Neem nou de energietransitie. Windpower Nijmegen en de Rijn IJssel Energie Coöperatie weten hoe ze als burgerinitiatieven laagdrempelig en creatief eigen energie kunnen produceren. Grote bedrijven en instellingen hebben financiële slagkracht en expertise in huis. Breng die partijen bij elkaar en één plus één wordt drie, want samen komen we pas echt verder!”

Meerwaarde door samenwerking

De City Deal Gelrestad is geen nieuwe agenda maar zoekt de meerwaarde van de samenwerking tussen de sectoren energie, voeding en gezondheid. Via vijf actiesporen werken de partijen aan het versnellen van innovaties en concrete verzoeken aan het rijk voor bijvoorbeeld meer experimenteerruimte. Partijen werken aan de totstandkoming van het World Food Center in Ede, waar met internationale uitstraling werk wordt gemaakt van cross-overs tussen Energy, Food en Health. In het WFC worden onderzoekers, consumenten en producenten van voeding uitgedaagd om met de voedselvraagstukken van deze tijd aan de slag te gaan.

Samen inkopen

Door samen op te trekken wordt de inkoopkracht vergroot. Zo werken 17 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen aan een unieke gezamenlijke aanbesteding voor duurzame elektriciteit voor hun eigen organisaties. Het is de bedoeling dat straks onder meer gemeentelijke kantoren, wijkcentra, sporthallen en openbare verlichting op deze stroom functioneren. De gemeenten vragen aan energieleveranciers om duurzame elektriciteit te leveren die uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd.

Partners

Deelnemende regionale overheden zijn de steden Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Ede en de provincie Gelderland. De andere regionale partners zijn: Economic Board regio Arnhem-Nijmegen, Strategische Board Stedendriehoek (Cleantech Regio),, Triple Helix Foodvalley, Radboud Universiteit Nijmegen, Health Valley, Sport Medisch Centrum Papendal, Rijnstate Ziekenhuis, Radboud Universitair Medisch Centrum, Industriepark Kleefse Waard, Engie Energie Nederland, Alliander, Rijn-IJssel Energie Coöperatie, Coöperatie Windpower Nijmegen en ACBN evenementenbureau Nijmegen. De afspraken met de Rijksoverheid zijn gemaakt met de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Agenda Stad

De City Deal ‘Gelrestad’ komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

2017-01-30 Citydeal Gelrestad, ondertekening in Vereeniging Nijmegen met wethouder Tiemens.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *