Projecten gevraagd voor Smart Urban Futures

Op 15 december 2015 gaat de vierde call for proposals van het programma JPI Urban Europe open, de ERA-NET Co-fund Smart Urban Futures (ENSUF). De projecten staan in het teken van het creëren van een duurzame impact op steden, door de ontwikkeling van nieuwe kennis en oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Voorwaarde is dat het onderzoek interdisciplinair is en vraagt om een intensieve samenwerking tussen onderzoekers, burgers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers en bestuurders.

De volgende drie thema’s zijn gedefinieerd:

  1. Concepten en strategieën voor slimme stedelijke transformatie, groei en krimp
    Hieronder vallen onderzoeken naar de complexe relatie tussen steden en hun ommeland op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, milieu en energie. Maar ook projecten die de kansen van krimp onderzoeken om te komen tot herziene ruimtelijke structuren, besluitvormingsprocessen en samenwerking met betrokkenen om de kwaliteit van leven in deze gebieden te vergroten.
  2. Nieuwe dynamiek van openbare diensten
    Uitgangspunt van dit thema is dat economische en sociale trends vragen om de herziening van traditionele modellen van openbare diensten. Het is tijd om te zoeken naar nieuwe en innovatieve benaderingen van publieke dienstverlening die beter in staat zijn om in te spelen op specifieke lokale vraagstukken.
  3. ‘Inclusive’, levendige en toegankelijke stedelijke gemeenschappen
    De meeste steden kennen een sterke variëteit van sociale en culturele groepen. Het is een uitdaging om een inclusieve stad te creëren waarin verschillende groepen vreedzaam kunnen samenwonen. Projecten binnen dit thema richten zich op maatschappelijke initiatieven, stedelijk bestuur of herstructureringsprojecten om een duurzame ontwikkeling van de inclusieve stad te stimuleren.

Er is een totaalbedrag van maximaal 24,5 miljoen euro beschikbaar gesteld uit nationale en regionale financiering uit 18 Europese landen, inclusief steun van de Europese Commissie in het kader van het programma Horizon 2020.

Interesse? Meld het bij Platform31. Die gaan geïnteresseerde partijen met elkaar in contact brengen om zo een consortium – van onderzoekers, sociale ondernemers van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven, en lokale beleidsmakers – te kunnen vormen.

Tijdlijn

De procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase krijgen consortia de kans om pre-proposals in te dienen: deze voorstellen moeten in maart 2016 ingediend worden. De organisatie selecteert vervolgens ongeveer 50 consortia die een uitnodiging krijgen hun ideeën verder uit te werken in volledige voorstellen. De geselecteerde projecten zullen eind 2016 of begin 2017 van start gaan.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *