Rapportage Greener Europe, Greener Cities onderstreept bijdrage Urban Agenda aan duurzaamheidstransitie EU

Voorkant van rapport Greener Cities Greener Europe

De rapportage Greener Europe, Greener Cities is verschenen. Het rapport is een verslag van de conferentie die het European Knowledge Network (EUKN) in oktober 2019 organiseerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de conferentie en in het rapport wordt ingegaan op de bijdrage van de Urban Agenda voor de EU aan de duurzaamheidstransitie van Europese steden. Daarbij wordt de dominante rol die stedelijke regio’s spelen in de aanpak van klimaatverandering erkend en worden de antwoorden op drie vragen verkend:

1. Welke rol spelen steden en inwoners bij het implementeren van duurzaamheidsbeleid?
2. Hoe kunnen de ‘groene’ Partnerschappen van de Urban Agenda voor de EU ertoe bijdragen dat burgers meer betrokken worden bij duurzaamheidsvraagstukken?
3. Hoe kunnen invloedrijke politici de implementatie van de actieplannen van de ‘groene’ Partnerschappen ondersteunen?

De conferentie en rapportage zijn onderdeel van activiteiten waarmee het EUKN bijdraagt aan de continuering van de Urban Agenda voor de EU na 2020. Lees het rapport en meer informatie op de website van EUKN.

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *